Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Lisalott Gabro  
Kontakta Lisalott Gabro   
0708-750000
Maila en förfrågan  

 

 

Transport av farligt gods

Intertek hjälper företag att följa lagstiftningen för transporter av farligt gods på väg, vatten och flyg (ADR, IMDG och IATA-DGR).

Om du transporterar, eller överlåter farligt gods till någon annan för vidare transport, berörs du av transportlagstiftningen. Därmed har du även en del skyldigheter. Du kan dessutom beröras av kravet på att ha en certifierad Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Lagen kräver bland annat att personal som arbetar med farligt gods ska vara utbildade inom området. Lagen kräver även att farligt gods packas i korrekta förpackningar samt etiketteras och märks enligt gällande krav. Dessutom finns det krav på upprättande av godsdeklaration. 

Med en unik kombination av kunskap om både farligt gods och kemikalielagstiftning kan Intertek bland annat erbjuda följande tjänster: