Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Lisalott Gabro  
Kontakta Lisalott Gabro   
0708-750000
Maila en förfrågan  

 

Så ökar ni er kvalitet och livsmedelssäkerhet längs hela livsmedelskedjan

Ta del av våra kostnadfria webinars och whitepapers här

Vad säger kunderna?

Svenska Lindén International formger och säljer köksprodukter för hem och restaurangkök som exempelvis potatisskalare, bunkar, silar, mått, påsklämmor och vitlökspressar i rostfritt, plast, trä och kork. 

Läs mer om hur de hanterar regelverket kring livsmedelskontakt här.

Intertek Academy

Höj din kompetens och håll dig uppdaterad!
Intertek Academy erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar.

Se aktuella utbildningar

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Material i kontakt med livsmedel (Food Contact Material, FCM)

Intertek erbjuder dig rådgivning, utbildning och praktisk hjälp för att kunna hantera de särskilda krav som gäller för material som kommer i kontakt med livsmedel, så kallat ”Food Contact Material” (FCM).

Du som tillverkar, importerar eller distribuerar material eller produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel ska vara medveten om de särskilda regler som gäller inom EU och övriga världen, i syfte att garantera säkerheten och undvika förändringar i livsmedlets sammansättning, lukt eller smak. 

Inom EU regleras material avsedda att komma i kontakt med livsmedel av ramförordning (EG)1935/2004. Den gäller för alla typer av material som kommer i kontakt med livsmedel och sätter upp ett ramverk av generella krav, bland annat på spårbarheten hos materialen från produktion till tillträde på marknaden, samt att god tillverkningsed utövas. 

Utöver ramförordningen finns för vissa enskilda produkter och ämnen  (t ex plast, återvunnen plast och keramik) givna författningar.

Nya krav för plastmaterial gäller från maj 2018 

Sedan 1 januari 2016 gäller reglerna i EU:s plastförordning (EG) nr 10/2011 fullt ut för plaster i kontakt med livsmedel. Den 28 april 2017 publicerades den sjunde ändringen, förordning (EU) 2017/752 om ändring och rättelse av plastförordningen. 

I och med detta tillkommer nya skallkrav, bland annat med avseende på kemisk analys av plastmaterial dvs, en tydlig tilldelning av livsmedelssimulatorer som används vid kemisk analys och ett nytt gränsvärde för nickel införs. Vidare införs nya substanser på den sk ”unionlistan” över godkända ämnen att användas i plaster i kontakt med livsmedel.

Dessa krav ska tillämpas från maj 2018, utom gränsen för nickel som ska tillämpas från maj 2019. Nytt gränsvärde gäller för zink gäller från september 2018 och framåt i och med den tidigare ändringsförordningen (EU) 2016/1416.

Skyldigheten att säkerställa att en produkt uppfyller de nya kraven ligger hos tillverkaren. Vi hjälper dig att identifiera hur de nya kraven påverkar just din produkt.

Hur Intertek kan hjälpa till

Intertek arrangerar bland annat utbildningar och ger rådgivning. Vi erbjuder ett globalt nätverk av testlabb och expertis på området. Exempel på tjänster vi kan erbjuda är:

 •  Regulatorisk support och konsultation 
 •  Granskning av dokumentation 
 •  Globala kravutredningar 
 •  RPM, Regulatory Program Management – en dedikerad expertkonsult och tillgång till Interteks globala  kunskapsnätverk 
 •  Utbildning 
 •  Kemisk analys och framtagning av skräddarsydda testingprogram 
 •  Notifikation av nya substanser 
 •  Metodutveckling för kemisk analys 
 •  Matematisk modellering som ett komplement till kemisk analys 
 •  NIAS-studier (“non intentionally added substances”)
 •  Toxikologisk utvärdering av substanser

Vi erbjuder samtliga tjänster även för globala marknader utanför EU, så som USA, Kina, Brasilien etc.

FCM banner

för mer information.