Intertek (www.intertek.com)

Lär dig mer med Intertek Academy


Nya RoHS och WEEE2  är en tvådagars utbildning som ger dig god inblick i gällande regler och krav enligt RoHS och WEEE. 

Teori varvas med praktiska övningar. 

Läs mer och anmäl dig här.

 

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Startpaket RoHS

Kom igång med RoHS! För att CE-märka din produkt och därmed få möjlighet att lansera den på EU-marknaden måste du se till att dokumentationskraven enligt RoHS-direktivet uppfylls.

Intertek har tagit fram ett startpaket med tre dagars konsultation med praktisk hjälp för att ni ska komma igång med arbetet kring RoHS och kompletteringen av den tekniska filen.

Tredagarskonsultationen består av att en expert från Interteks kemi-, hälsa- och miljöenhet ser över er produktportfölj och skissar på ett upplägg för er tekniska fil med avseende på RoHS. Denna fil ska ni ha som underlag för er CE-märkning och ska sparas i tio år. Vi avsätter en av de tre dagarna på plats hos er för att gå igenom den dokumentation som finns/bör finnas enligt standard EN 50581. Som leverabel får ni en sammanfattande rapport med uppgifter om vad ni eventuellt måste komplettera er tekniska fil med för att leva upp till kraven i RoHS. 

för mer information.