Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

  Anders Kjellvard Mattsson

Kontakta Anders Kjellvard Mattsson
+46-8 750 0352

Maila en förfrågan

Kemikalier i varor

Alla elektriska och elektroniska varor måste uppfylla kraven i REACH EU-förordning och RoHS.

Fr o m januari 2013 ingår krav på överenskommelse med RoHS-direktivet för att du  ska kunna sätta sätta CE-märket på din produkt.

Läs mer här:

 

Konsumentvaror och detaljhandel

För att ditt företag ska nå framgång är det viktigt att dina produkter uppfyller såväl konsumenternas förväntningar som myndigheters krav på säkerhet, kvalitet och prestanda.

Intertek är världsledande inom provning, inspektion och certifiering av bland annat konsumentvaror. Vi erbjuder trygghet genom hela produktlivscykeln, från design- och utvecklingsfas till lansering och återvinning. Med vårt breda tjänsteutbud inom rådgivning, provning och certifiering, vårt lokala och globala nätverk av experter och våra högklassiga laboratorier får du en effektiv och pålitlig partner genom hela resan. Vi utfärdar bland annat kvalitets- och säkerhetsbevis såsom S-märket och ETL-märket samt verifierar för CE-märkning.

Med omkring 1 000 laboratorier och 30 000 medarbetare i fler än 100 länder kan vi ge dig den vägledning du behöver för att sälja dina produkter över hela världen. 

Med hjälp av vårt globala nätverk kan vi erbjuda tjänster för i stort sett alla typer av konsumentprodukter. I vår nordiska verksamhet har vi unik expertis inom provning och certifiering av exempelvis hemelektronik och hem- och hushållsprodukter, se även elektriska och elektroniska produkter. Vi har dessutom ett av världens mest utvecklade system för provning och certifiering av belysningsprodukter . 

Många konsumentprodukter, såsom möbler, kläder, leksaker och elektronik, innehåller även kemikalier. Intertek har en bred expertis inom kemikalielagstiftningen (REACH, RoHS m m). 

Som ett av Sveriges ledande företag inom certifiering av ledningssystem kan vi även erbjuda certifiering mot bl a  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 samt branschstandarder. Vi erbjuder även revisionslösningar inom bl a CSR och leverantörsutvärdering.

 

Konsumentvaror