Intertek (www.intertek.com)
white-rectangle
 

Valfrihet ny trend inom leverantörsuppföljning

Hinner era leverantörer inte jobba med förbättringar på grund av alla revisioner?

I jakten på nödvändig kontroll i leverantörskedjan har många företag infört sina egna uppförandekoder och uppföljningsprogram. Enligt en undersökning kan detta för en större leverantör med många internationella kunder innebära så mycket som en revision i månaden – och då är bara revisioner för socialt ansvar inräknade. Följden blir revisionströtthet och svårigheter för leverantörerna att hantera de förbättringar i verksamheten som egentligen är målet med revisionerna.

Lösningen är harmoniserade uppförandekoder och utvärderingsprogram, till exempel genom Mutual Recognition Agreements och branschstandarder – och mer makt till leverantörerna att själva välja vilka program de ska delta i. 

Välkommen att ta del av Interteks internationella webinar om Vendor’s Choice Audit Programs!

vendor-choice-webinar

Under webinaret diskuterar våra experter de utmaningar och möjligheter dessa ökade valmöjligheter för leverantörerna innebär, för både leverantörerna själva och deras kunder. 

 

för mer information.