Intertek (www.intertek.com)

Certifierade kunder enligt EU Eko

Alla giltiga EU-ekologiska certifikat, utfärdade av Intertek Certification AB hittar du här

 

Ansökningsformulär för KRAV-certifiering

Vill du ansöka om certifiering enligt KRAV eller EU ekologiskt? Ladda ned ansökningsformulär här.

Så förbättrar ni er kvalitet och livsmedelssäkerhet med FSSC 22000 certifiering

Läs mer om vårt webinar inom FSSC 22000 här.

Så ökar ni er kvalitet och livsmedelssäkerhet längs hela livsmedelskedjan

Ta del av våra kostnadfria webinars och whitepapers här

Lär dig det senaste inom livsmedelssäkerhet

Delta på Interteks kostnadsfria webinars och lär dig om de senaste uppdateringarna inom standarder och förordningar i den globala livsmedelsindustrin. Läs mer här.

Vill du veta mer?

  Niklas Gustafsson

 

Kontakta Niklas Gustafsson 

 +46 (0)8 750 02 66      

Maila en förfrågan

 

KRAV och EU ekologiskt

Intertek erbjuder en helhetslösning för kvalitet och livsmedelssäkerhet. I den ingår självklart också certifiering enligt KRAV och EU ekologiskt.

Intresset för ekologiskt producerade livsmedel fortsätter att växa. Bara under första halvåret 2014 ökade försäljningen av ekologiskt och KRAV-märkt med 30 procent på den svenska marknaden. Certifiering enligt KRAV och EU ekologiskt är en del av Interteks breda meny av certifierings- och analystjänster för livsmedels- och lantbrukssektorn. Eftersom vi erbjuder ett stort antal certifieringar finns goda möjligheter att integrera revisionerna och på så sätt spara både tid och pengar. 

Om KRAV

KRAV är Sveriges mest kända märkning för ekologisk mat, med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV:s regler spänner över hela livsmedelskedjan och alla typer av matproduktion; växtodling, djurhållning, fodertillverkning, butik, storhushåll, restaurang och fiske, med mera. 

Intertek är ackrediterade att utföra certifiering enligt KRAV:s regler 2017 av följande produktion: Livsmedelsförädling, fodertillverkning, hantering av KRAV-produkter, frivillig ursprungsmärkning samt marknadsföring av kaffe eller öl som serveras av annan aktör.

Om EU ekologiskt 

EU ekologiskt är en certifiering och märkning som visar att produkten är odlad eller tillverkad enligt EU:s regler för ekologisk produktion. Hur produktionen och kontrollen ska gå till finns beskrivet i rådets förordning (EG) nr 834/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 som alla medlemsstater i EU måste följa. Även de länder som exporterar ekologisk mat till EU måste följa dessa förordningar eller ha likvärdiga regler. Enligt EU:s förordningar ska en ekologisk produkt märkas med märket för EU ekologiskt. Det betyder att en KRAV-märkt produkt även ska märkas med EU ekologiskt, trots att KRAV:s egna regler i många fall är striktare. 

Så här går det till att bli certifierad  

När vi på Intertek har fått in en ifylld ansökan från dig som kund så återkommer vi med offert för önskat uppdrag. När ni har accepterat offerten så planeras uppdraget i samråd med er och därefter genomförs revisionen. När revisionen är komplett och eventuella avvikelser är besvarade och stängda så utfärdas ett certifikat som skickas till kund både som pdf samt original med post. Nästa revision planeras utifrån det intervall som standarden kräver.


Överklagande av certifieringsbeslut

Vid överklagande av certifieringsbeslut vänligen maila till registrator@intertek.com. Överklagan för EU-ekologiskt överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholm för vidare hantering.

 

Övriga tjänster för livsmedel och lantbruk

Intertek hjälper kunder längs hela livsmedelskedjan att säkra kvalitet, äkthet och säkerhet hos sina produkter. Med tjänster som utsädes- och livsmedelsanalys, regulatorisk rådgivning och certifiering enligt svenska och internationella standarder och program erbjuder vi en heltäckande kvalitetslösning inom livsmedel och lantbruk.

För livsmedelsindustrin

För lantbruk