Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Martin Vinskär

Kontakta Martin Vinskär
+46-8-750 0329

Maila en förfrågan

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Livsmedelscertifiering

Intertek erbjuder innovativa certifieringstjänster för system, processer och produkter inom livsmedelsindustrin.

Servicepaketet för hela livsmedelskedjan
Vi erbjuder ett komplett Servicepaket som innehåller certifieringstjänster inom livsmedelssäkerhet, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, CSR, it säkerhet, leverantörskvalificering, analystjänster, samt textgranskning. Det hjälper er att säkerställa att livsmedlet har producerats, förädlats, hanterats, förpackats, distribuerats och transporterats i enlighet med aktuella standarder och god praxis.

Servicepaketet komponeras utifrån ert behov tillsammans med lokala experter. Du spar tid och pengar på använda en erfaren helhetsleverantör för de delar ni har behov av.
 
Vi erbjuder ackrediterade tjänster som exempelvis IP Livsmedel, Food Safety System Certification (FSSC 22000) och ISO 22000, Food and Packaging, British Retail Consortium (BRC) Food, Storage & Distribution samt IoP, hållbart fiske enligt MSC CoC, ACS CoC, ekologisk produktion och KRAV, Svensk standard för Livsmedelshantering i butik m fl.

Fördelar med certifiering 
En oberoende certifiering enligt någon eller flera av dessa standarder visar att företaget arbetar både för sina underleverantörer och för slutkonsumenten. På så sätt säkerställs att livsmedlet har förberetts, tillverkats, hanterats, förpackats, distribuerats och transporterats efter högsta möjliga standard och enligt godkänd praxis.

Hur går det till att bli certifierad?
Efter att vi fått in en ifylld ansökan från kund så återkommer vi med offert för önskat uppdrag. Efter att kunden accepterat offerten så planeras uppdraget i samråd med kund och revisionen genomföres. När revisionen är komplett och eventuella avvikelser är besvarade och stängda så utfärdas ett certifikat som skickas till kund både som pdf samt original med post. Nästa revision planeras utifrån det intervall som standarden kräver.

Klicka här så får du en snabb överblick av alla stegen i revisionsprocessen. 

Om Intertek
Intertek är ett ledande internationellt ackrediterat certifieringsbolag med lokal närvaro både i Sverige och globalt. Vårt nätverk av mycket kompetenta och praktiskt inriktade revisorer ger er en opartisk bedömning i alla led av livsmedelskedjan för att kontrollera att verksamheten svarar mot ställda krav inom både lantbrukssektorn och livsmedelsförädling. Med våra tjänster får ni ett bevis på att ert ledningssystem är effektivt och ständigt förbättras. Våra revisioner är dessutom klimatkompenserade. 

 

 

 

för mer information.