Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Martin Vinskär

Kontakta Martin Vinskär
+46-8-750 0329

Maila en förfrågan

 

Svensk standard för livsmedelshantering i butik

Med en certifiering enligt Svensk standard för livsmedelshantering i Butik utgåva 3, januari 2016, får din butik ett oberoende kvitto på att ni lever upp till tuffa myndighetskrav på livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Svensk standard för livsmedelshantering i Butik utgåva 3, januari 2016, har tagits fram av branschföreningen Svensk Daligvaruhandel i samarbete med ett antal stora aktörer inom dagligvaruhandeln. Standarden bygger på de av Livsmedelsverket godkända branschriktlinjerna Säker mat i din butik och ställer höga krav på bland annat egenkontrollprogram enligt HACCP, utbildning av personal, hygien samt förpackning och märkning. Branschriktlinjerna är i sin tur baserade på ett antal EU-förordningar och föreskrifter från Livsmedelsverket som reglerar bland annat livsmedelshygien, spårbarhet och ursprungsmärkning.

Genom att certifieras enligt Svensk standard för livsmedelshantering i butik visar din butik att ni tar livsmedelssäkerhet på allvar. De regelbundna revisionerna av Interteks kunniga och erfarna revisorer ger dessutom butiken ett omfattande underlag för det egna förbättringsarbetet. 

Så här går det till att bli certifierad  

När vi på Intertek har fått in en ifylld ansökan från dig som kund så återkommer vi med offert för önskat uppdrag. När ni har accepterat offerten så planeras uppdraget i samråd med er och därefter genomförs revisionen. När revisionen är komplett och eventuella avvikelser är besvarade och stängda så utfärdas ett certifikat som skickas till kund både som pdf samt original med post. Nästa revision planeras utifrån det intervall som standarden kräver.

 

Övriga tjänster för livsmedel och lantbruk

Intertek hjälper kunder längs hela livsmedelskedjan att säkra kvalitet, äkthet och säkerhet hos sina produkter. Med tjänster som utsädes- och livsmedelsanalys, regulatorisk rådgivning och certifiering enligt svenska och internationella standarder och program erbjuder vi en heltäckande kvalitetslösning inom livsmedel och lantbruk.

För livsmedelsindustrin

För lantbruk