Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Martin Vinskär

Kontakta Martin Vinskär
+46-8-750 0329

Maila en förfrågan

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

MSC CoC

Om en fisk- eller skaldjursprodukt är MSC-märkt kan man vara säker på att den kommer från ett certifierat hållbart fiske.

Marine Stewardship Councils (MSC) standarder definierar både de krav som fisket måste uppfylla för att certifieras som välskött och uthålligt och som företag måste uppfylla för att kunna sälja och marknadsföra MSC-märkt fisk.

MSC:s miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske

Standarden gäller för fisken som fånga vild fisk och skaldjur och omfattar inte odlad fisk. För att ett fiske ska kunna certifieras enligt standarden måste det uppfylla tre huvudprinciper som handlar om fiskbeståndets tillstånd, fiskets inverkan på den marina miljön och fiskets skötsel. 

MSC:s spårbarhetsstandard för fisk och skaldjur 

Innan en fisk- eller skaldjursprodukt kan bära MSC:s miljömärke måste alla företag i leveranskedjan ha genomgått en ingående spårbarhetsrevision. På så sätt kontrolleras varje länk i kedjan som garanti för att MSC-märket bara används på fisk och skaldjur från MSC-certifierade hållbara fisken.

Övriga tjänster inom livsmedel och lantbruk

Intertek hjälper kunder längs hela livsmedelskedjan att säkra kvalitet, äkthet och säkerhet hos sina produkter. Med tjänster som utsädes- och livsmedelsanalys, regulatorisk rådgivning och certifiering enligt svenska och internationella standarder och program erbjuder vi en heltäckande kvalitetslösning inom livsmedel och lantbruk.

För livsmedelsindustrin

För lantbruk 

 

för mer information.