Intertek (www.intertek.com)

In English: Policies, complaint handling process and terms and conditions for Intertek Semko AB

General Terms and Conditions  

Terms and Conditions - Certifications of products 

Complaint handling process

 

Etikpolicy och avtalsvillkor

Här hittar du våra policies och avtalsvillkor.

Intertek Sverige 

Oberoende, opartiskhet och integritet

Intertek verkar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. För att säkra uppfyllelse av dessa krav, genomförs interna revisioner samt löpande utbildning och utvärdering av att att alla medarbetare och chefer förstått och uppfyller krav i Interteks ”Code of Ethics" och "Compliance Manual".

I vår marknadsföring, kan det förekomma att vi presenterar att vi arbetar med konsultation, provning och certifiering. Den konsultation som erbjuds och utförs är strikt baserad till regulativ kompetens samt processkompetens, och innebär inte att vi t.ex. är delaktiga i konstruktion av produkter och system som sedan certifieras. Vår konsultation baseras på provningsstandarder och medför därmed inte att kravet på opartiskhet åsidosätts.

Våra rådgivningstjänster erbjuds ej inom det medicintekniska produktområdet och har inget samröre med vår ackrediterade verksamhet som anmält organ. Läs mer här.

Verksamhetspolicy 

Etikpolicy 

Socialt ansvar

Hållbarhet

Hur vi hanterar personuppgifter

Avtalsvillkor

Generella avtalsvillkor 

Bolagsspecifika avtal inom Intertek Sverige

 

Intertek Semko AB

Hantering av klagomål

Process för hantering av klagomål

Avtalsvillkor om certifiering av produkter

Avtal om certifiering av produkter 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Intertek Semko AB's Kvalitetschef Pär Iggström, på e-post par.iggstrom@intertek.com  

Intertek Certification AB

Hantering av klagomål och överklaganden för Intertek Certifications tjänster:

Process för hantering av klagomål
Process för hantering av överklaganden

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kvalitetschef för Intertek Certification AB, Louise Öfverström, e-post, louise.ofverstrom@intertek.com

 

Intertek ScanBi Diagnostics AB

Process för hantering av klagomål

Vår process för hantering av klagomål för Intertek ScanBi Diagnostics ABs tjänster kan du läsa mer om här.

Process för hantering av klagomål