Intertek (www.intertek.com)

Prenumerera du också!

Vill du också få Intertek INFO direkt i din epostlåda?

Klicka här 

 

Saudiarabien introducerar nytt certifieringprogram

Det saudiska standardiseringsorganet SASO tillkännagav nyligen förändringar i exportreglerna. Reglerade produkter ska nu identifieras genom HS-koder och följa kraven i SASO:s nya tekniska förordningar. Hittills har 38 sådana tekniska förordningar publicerats, och fler är att vänta under det kommande året.

För att säkerställa att de nya kraven efterlevs har SASO skapat ett eget certifieringsprogram, SABER, till en början på frivillig basis, men från och med 1 juli i år tvingande. Enligt SABER måste den som vill importera en reglerad produkt till Saudiarabien ansöka om certifiering enligt SABER, registrera produkten och välja ett av SASO godkänt certifieringsorgan. Certifieringsorganet ställer sedan ut ett certifikat för produkten förutsatt att den följer kraven. 

Enligt Fredrik Wennersten, certifieringschef på Intertek påverkar detta inte gulfstaternas gemensamma G-märkning, som är obligatoriskt för ett stort antal elektriska och elektroniska produkter som ska säljas i Guld Standardization Organizations medlemsländer.

för mer information.