Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

 Erik Wallerfelt

Kontakta Erik Wallerfelt
+46-8-750 0346

Maila en förfrågan

Nytt lågspänningsdirektiv träder i kraft 20 april 2016

Från och med 20 april 2016 gäller en ny utgåva av EU:s lågspänningsdirektiv (LVD). Läs mer om vad det betyder för ditt företag här.

 

Vill du lära dig mer om den riskbaserade standarden IEC/EN 62368-1?

Ladda ned Interteks white paper "Overview of IEC/EN 62368-1" helt utan kostnad.

IEC 62368 WP

Klicka här för att ladda ned 

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Elsäkerhetsprovning

Intertek kan erbjuda kvalificerad rådgivning och provning gällande elsäkerhet under olika skeden i produktutvecklingen. Vårt laboratorium är ackrediterat av SWEDAC och anmält organ/ Notified Body (Nr 0413) för ett flertal av EU:s olika direktiv.

Tredjepartsprovning innebär att du får ett oberoende certifikat på att din produkt uppfyller relevanta produktsäkerhetskrav. Produkten provas efter applicerbar standard och vi intygar att den uppfyller uppsatta kravnivåer.

Ett bevis på överensstämmelse med säkerhetsstandarder är idag obligatoriskt på de flesta globala marknader. Intertek kan hjälpa dig att uppfylla kraven för de marknader du vill få tillträde till. Provning av elektriska produkter har varit kärnan i vår verksamhet sedan 1896. Vi har stor erfarenhet av att arbeta tillsammans med tillverkare och återförsäljare inom många olika branscher. En erfaren partner som under årens lopp har utvecklat snabba, pålitliga och smidiga arbetsmetoder ger dig betydande fördelar.

Provning nära tillverkningsstället
Vi har ett globalt nätverk av ackrediterade laboratorier och kan prova din produkt nära tillverkningsstället – var den än ligger i världen. Antingen du siktar på marknader i Asien, Europa eller Nordamerika kan vi erbjuda kompletta provningsanläggningar för elsäkerhet enligt ANSI, CSA, UL, EN och IEC.

för mer information.