Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Magnus Olla

Kontakta Magnus Olla 
+46-8-750 0471 

Maila en förfrågan

EMC-seminarium 12 och 13 oktober 2016

Anmäl dig till EMC-seminariet den 12 eller 13 oktober 2016. Intertek och Wurth Elektronik bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium om EMC med fokus på design samt krav och regler för CE-märkning.

Läs mer här

Nytt EMC-direktiv från och med 20 april 2016

20 april 2016 blir det nya EMC-direktivet tvingande. Läs mer om vad det betyder för ditt företag här.

 

Intertek Academy

Höj din kompetens och håll dig uppdaterad!
Intertek Academy erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar.

Se aktuella utbildningar

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

EMC-provning

Överensstämmelse med EMC-direktivet är ett obligatoriskt krav för CE-märkning i Europa, men har även blivit obligatoriskt för allt fler produkter utanför EU såsom i Japan, USA och Mellanöstern.

Intertek kan genomföra provningar enligt kraven i de flesta EMC-standarder, vilka omfattar:

  • Utstrålad och ledningsbunden immunitet och emission
  • Elektrostatisk urladdning
  • Spänningsfluktuationer, övertoner och snabba transienter


Vi erbjuder även andra EMC-tjänster, exempelvis:

  • Granskning av tekniska konstruktionsfiler av EU-behörigt organ
  • EMI-översikter på plats
  • Undersökningar och hjälpåtgärder
  • Råd beträffande standarder
  • Tekniskt stöd
  • Tjänster för konstruktionsgranskning

EMF-provning
Provning av elektromagnetiska fält (EMF) är ett krav. Det innebär att människokroppens exponering för elektromagnetisk strålning måste mätas. Standarden EN 62233:2008 för mätning av elektromagnetiska fält som genereras av hushållsapparater och liknande utrustning blev obligatorisk 2008.

Provningsanläggningar för EMC över hela världen
Intertek har mer än ett dussin provningsanläggningar för EMC över hela världen. Vi har både öppna och fullt skärmade anläggningar, helt dämpande och halvdämpade rum. Anläggningsstorleken varierar från 3 till 30 meter, där vår 30-metersanläggning är en av världens största. Vi kan även vid behov utföra EMC-provning på tillverkningsplatsen. Vi hanterar allt från små hushålls- och konsumentprodukter till stora industriella maskiner och specialutrustning.

för mer information.