Intertek (www.intertek.com)

Lär dig mer om Accelerated Stress Testing (AST)

CTA white paper stor   

Vårt white paper Success Through Failure ger en överblick över vinsterna med Accelerated Stress Testing (AST) och de mest använda metoderna.  

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Miljötålighetsprovning

Intertek kan erbjuda en mängd olika typer av provning för att utvärdera din produkts tålighet mot miljöpåverkan.

Miljötålighetsprovning används för att fastställa tillförlitligheten på din produkt. Provningen minskar risken för garanti-, försäkrings- och skadeståndskrav genom att brister i konstruktionen upptäcks och rättas till redan under utvecklingsarbetet. 

Klimat
Klarar din produkt kyla, is, salt, tropisk värme?

I vårt laboratorium kan vi simulera de flesta av världens olika klimat. Du kan låta din produkt resa från regnskog till öken via polartrakterna på en dag! I våra moderna klimatkammare kan vi utföra provningar i exempelvis

  • extrem temperatur och fuktighet
  • extrema tryck
  • exponering för UV-ljus kombinerat med värme och luftfuktighet,
  • korrosionstest i saltdimma
  • kapslingsprovning – kapslingstäthet för damm och inträngande vatten. Vi utför IP-provning upp till IP69K.
  • marin klimat och vibrationsprovning

Vibrationer
– Klarar din produkt skakningar, fall, stötar och annat den utsätts för?

Vår avancerade vibrationsutrustning kan simulera de besvärliga miljöer som uppstår under transporter och slutanvändning. Vi kan skapa en linjär acceleration upp till 150 g, genomföra sinusformade vibrationstester, brusvibrationstester och kombinationer av dessa för att passa både militära och civila tillämpningar. Vi har även utrustning för att prova stöt-, slag-, fall-, studs- och stöttålighet, marin vibrationsprovning samt erfarenhet av att testa skydd mot vandalism.  

Accelererad livslängdsprovning (HALT/HASS/AST)
– Genom extrem stress hittar vi felen tidigt

Tack vare provning där vi utsätter din produkt för extrema förhållanden kan vi tidigt i produktutvecklingsprocessen hitta eventuella problemområden.
Interteks accelererade livslängdsprovning är en genväg till utveckling av en robust produkt som ger dig förtroende på marknaden. Detta, i kombination med prov under extrema förhållanden, som till exempel fukt eller saltdimma, kan vara ovärderligt för att avgöra en produkts verkliga livslängd. Vi hjälper er öka kvaliteten och värdet på din produkt.

Buller
– Klarar din produkt kraven för CE märkning?

All utrustning för utomhusbruk inom EU måste vara CE-märkt och försedd med en etikett som visar att den garanterade ljudeffektsnivån inte överskrids. Intertek är anmält organ under direktivet för bulleremission till omgivningen från utrustning som är avsedd att användas utomhus och vi kan hjälpa dig att säkerställa att dina produkter uppfyller kraven.

Miljötålighetsprovning för batterier

För batterier gäller särskilt höga krav vid exempelvis transporter. Vi har en gedigen erfarenhet av miljötålighetsprovning av batterier och kan ge rådgivning och konsultation utifrån era behov.

Vi erbjuder, via vårt globala nätverk av labb inom Intertek, även ytterligare tjänster såsom kombinerad vibrations- och klimatprovning.

NEBS provning (Network Equipment Building System)

NEBS-kraven avser telekom-utrustning som ska säljas i USA och kraven kan variera beroende på vilken operatör du säljer din produkt till. Här ingår provning både för miljötålighet (GR-63-CORE) och för EMC (GR-1089-CORE). Läs mer här.

 

för mer information.