Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

 Erik Wallerfelt

Kontakta Erik Wallerfelt
+46-8-750 0346

Maila en förfrågan

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Prestandaprovning

Prestandaprovning kan hjälpa dig att göra viktiga konstruktionsval, välja rätt leverantör, välja material eller avgöra hur din produkt klarar sig i jämförelse med konkurrenterna vad gäller prestanda eller hållbarhet.

Oberoende, objektiv och konsumentinriktad prestandaprovning, benchmarking och användarundersökningar är viktiga för produktutvecklingen, liksom när du söker efter rätt leverantörer eller fattar beslut om att lansera en produkt. De ger dig kunskap om huruvida produkten är lämplig för sitt ändamål, enkel att använda och uppfyller ett konsumentbehov.

Öka lönsamheten
Produkter som inte motsvarar kundernas förväntningar när de kommit ut på marknaden kan leda till oönskade kostnader, till exempel i form av garantikrav, returnerade produkter, osålda och oönskade produkter och möjligen återkallande av produkter och korrigerande åtgärder. I korthet - prestandaprovning, benchmarking och användarundersökningar hjälper dig att undvika allt detta och därmed öka din lönsamhet.

Prestandaprovning
Vid prestandaprovning utvärderas produkten ur användarens synvinkel. Provningen ger svar på grundläggande frågor som: Fungerar produkten som den ska? Behöver kunden alla produktens funktioner?

Benchmarking
Med benchmarking kan du få reda på hur bra din produkt är jämfört med konkurrenternas. Med hjälp av benchmarking kan du räkna ut vad som är utmärkande för din produkt. Sådan information kan användas i din marknadsföring och som försäljningsargument.

Användarundersökningar
Med användarundersökningar kan du ta reda på hur bra din produkt är och vad användarna tycker om den. Du får värdefull feedback som kan användas för att kontrollera att produkten är funktionell och tilltalande. Användarundersökningar kan också hjälpa dig att förstå varför en produkt inte säljer så bra som du hade hoppats.

 

för mer information.