Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Kontakta

Martin Vinskär, 073-3750007

P-O Ehinger, 073-3750012

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Verifiering av utsläppsrätter

Som ackrediterad tredjepartskontrollör hjälper Intertek företag att granska och verifiera sina koldioxidutsläpp.

För att minska utsläppen av växthusgaser har EU instiftat ett system för handel med utsläppsrätter. Handeln regleras genom EU:s direktiv om handel med utsläppsrätter och gäller i alla medlemsländer. Enligt direktivet ska de företag som omfattas av utsläppsrättshandel övervaka sina utsläpp av koldioxid och lämna in en rapport till Naturvårdsverket. Rapporten måste verifieras av en oberoende ackrediterad kontrollör som ska garantera att företagets utsläppsrapportering är tillförlitlig. Intertek är ackrediterade för att verifiera utsläppsrättsrapporter i Sverige. 

för mer information.