Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

PO-Ehinger

Kontakta P-O Ehinger

08-750 0107

Skicka en förfrågan

 

 

Råvaror, skog och skogsförädling

Intertek är ett ledande ackrediterat certifieringsföretag med specialistkompetens inom både skogsindustri och grafisk industri. Vi erbjuder certifieringstjänster för hela kedjan – från träd till tryckt produkt.

För skog- och skogsförädlingsindustrin erbjuder vi ett antal branschspecifika certifieringstjänster i tillägg till kvalitets- och/eller miljöcertifiering, såsom certifiering enligt PEFC och FSC®. FSC®-certifiering erbjuds i samarbete med Scientific Certification Services. Dessa båda globala standarder har skapats för att säkerställa ett uthålligt skogsbruk och används i hela kedjan, från skogsbruk till sågverk till grafisk industri och möbeltillverkare för att säkerställa spårbarheten i förädlingen av certifierad skogsråvara. Läs mer om skogscertifiering här.

För den grafiska branschen kan dessutom vi hjälpa till med certifiering enligt Certifierad Grafisk Produktion (CGP). CGP bygger på den internationella tryckstandarden ISO 12657-2 och ett antal andra kringliggande standarder och hjälper tryckerierna att stärka sin konkurrenskraft genom att möta kundernas krav på miljö- och kvalitetssäkring. 

Dessutom erbjuder vi certifiering av ledningssystem inom en mängd olika områden såsom:

Vi har också en omfattande verksamhet inom Kemi-området där vi exempelvis erbjuder rådgivning kring kemikalielagstiftningen, såsom REACH, hantering och analys av kemiska ämnen.

Genom vårt globala nätverk av Intertek-laboratorier och -kontor erbjuder vi även en rad analystjänster av mineraler, inklusive ädelmetaller, basmetaller samt bulkvaror. Vi utför dessutom miljöövervakning och erbjuder sjöfarts- och handelsrelaterade inspektioner och tjänster. 

Våra tjänster för råvaruindustrin omfattar bland annat:

  • Provberedning av mineraler
  • Analys av ädelmetaller
  • Utforskning av geokemi
  • Analyser av järnmalm
  • Outsourcing av gruvnära testlabb
  • Kolinspektion- och provning 
  • Konsulttjänster för mineraler
  • Mineralinspektion
  • Automatiserade minerallaboratoriesystem

 Råvaror, skog och skogsförädling