Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Martin Vinskär

Kontakta Martin Vinskär
+46-8-750 0329

Jesper Ghildiyal

Kontakta Jesper Ghildiyal
+46-8-750 0219

POEhingerny

Kontakta Per-Olof Ehinger
+46-8-750 0107

LouiseBjorkmanny

Kontakta Louise Björkman
+46-8-750 0142 

Maila en förfrågan

Intertek och Ericsson om värdet av certifiering på Kvalitetsmagasinet Live

En ISO-certifiering smakar definitivt mer än det kostar, var budskapet från Intertek och Ericsson under ett gemensamt föredrag på konferensen Kvalitetsmagasinet Live i oktober 2014.

 

Nya utgåvor av ISO 9001 och 14001

I september 2015 publicerades nya utgåvor av ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljöledning. Men hur stora är förändringarna egentligen? Och hur förbereder man sig bäst för övergången till den nya utgåvan?

Läs mer här 

Kundinformation

Material

En guide som förklarar hur du optimerar affärsnyttan och minimerar risk med hjälp av ISO 9001 och andra ledningssystem genom att ladda ned vårt whitepaper. Klicka här.

Lär dig mer om certifieringsprocessens olika steg. Klicka här

Vi har tagit fram en marknadsföringsguide för att hjälpa dig att marknadsföra er certifiering.  Detaljerade regler för användningen av certifikat och certifikatsmärken hittar du här.  

Här ser du alla våra svenska kontor placerade på tio orter från norr till söder.

Här laddar du ned våra generella avtalsvillkor, vårt avtal för certfifiering av ledningssystem, vår process för hantering av klagomål och vår överklagandeprocess.
 

Sök efter certifierade företag
Om du vill leta efter certifierade företag i Sverige klickar du på länken till certifiering.nu som är en sökbar extern databas. Intertek och alla övriga certifieringsbolag skickar löpande underlag med certifierade företag till certifiering.nu. Det är kostnadsfritt för certifierade företag att finnas med på certifiering.nu.

Det förkommer andra aktörer med databaser för certifierade företag, som skickar fakturor (ibland med Interteks namn på fakturan) till certifierade företag. Som certifierat företag väljer ni själva var ni vill finnas med utöver det kostnadsfria certifiering.nu.


 

 

  

 

ISO-certifiering av ledningssystem

En oberoende ISO-certifiering av din organisations ledningssystem ger trovärdighet och anseende – lokalt och globalt. Med Intertek får ni en långsiktig certifieringspartner med mångårig erfarenhet och hög kompetens.

Organisationens ledningssystem är mycket mer än en handbok eller ett certifikat. Det är ett värdefullt verktyg som hjälper er att styra processer och aktiviteter för att uppfylla era mål, samt att göra systematiska och mätbara förbättringar i verksamheten. 

Intertek iso-certifierar ert ledningssystem enligt en mängd olika ISO standarder. Standarder som passar alla oavsett bransch är ISO 9001 för kvalitetsledning, ISO 14001 för miljöledning, ISO 27001 för informationssäkerhet,  AFS 2001:1 och OHSAS 18001 för arbetsmiljöledning. Vi utför även iso-certifiering enligt ett antal branschinriktade standarder, t ex FSSC 22000 för livsmedelssäkerhet, ISO TS 16949 för fordonsindustrin och ISO 13485 för medicinteknisk industri. Ett annat växande område är verifieringstjänster inom miljö, t ex verifiering av utsläppsrätter för koldioxid och CSR.

Vi är en ackrediterad certifieringsbolag med lång erfarenhet av certifiering. Av oss får ni mer än själva iso-certifieringen. Vi ger er de verktyg ni behöver för att utvärdera och förbättra er verksamhet. Vi hjälper er med förusättningar till att öka er lönsamhet, stärka ert varumärke och bli mer konkurrenskraftiga. Vi klimatkompenserar för alla våra revisioner och bidrar till att bygga ut förnybar energiproduktion i länder som har ett stort beroende av fossila bränslen. 

Våra revisionsuppdrag har 98% i kundnöjdhet. Vi har en stor lokal närvaro och finns utspridda på många platser i Sverige och i 110 länder i alla världsdelar

Hur går det till att bli iso-certifierad?
Efter att vi fått in en ifylld ansökan så återkommer vi med offert för önskat uppdrag. När offerten är accepteras så planeras uppdraget i samråd med kund och revisionen genomföres. Efter att revisionen är komplett och eventuella avvikelser är besvarade och stängda så utfärdas ett certifikat som skickas till kund både som pdf samt original med post. Nästa revision/aktivitet planeras utifrån det intervall som standarden kräver.

Klicka här för att snabbt lära dig certifieringsprocessen olika steg

Våra tjänster inom granskning och iso-certifiering av ledningssystem