Intertek (www.intertek.com)

Inspireras av vårt whitepaper om värdeskapande och effektiva ledningssystem

The process approach – adding business value and minimizing risks. Klicka här

 

Effektiva processer? Redo för en certifiering?

Starta era förberedelser och hitta förbättringsområden med en gap-analys. Lär mer här

 

Webinar: Risk management – så hanterar ni risker och möjligheter

Våra erfarna experter berättar om hur en fungerande riskhantering kan identifiera, förebygga och hantera risker och möjligheter. Lär er även mer om riskanalys, riskminimerande åtgärder, riskaptit, krav på riskhantering enligt olika standarder och hur man etablerar risktänkande i en organisation.

Ta del av vårt webinarium här

Webinar: En introduktion till ISO 45001 – standarden om arbetsmiljö

Våra experter berättar vad ISO 45001 innebär och hur ni bäst förbereder er organisation för certifiering.

Klicka här för att ta del av vårt webinar. 

Webinar: Så hanterar ni slaveri i leverantörskedjan

Lär dig mer om vilka typer av slaveri som finns idag, hur man hanterar slaveri i leverantörskedjan, och vad innebär Modern Slavery act i praktiken. 


Ta del av webinariet här.

Så skapar certifiering trygghet i vardagen

Det går att certifiera väldigt många olika områden för att skapa en tryggare vardag. 

Titta på filmen här

 

Tillit bygger på väl fungerande kvalitetssystem

På internationella rankingar hamnar Sverige i toppskiktet när det gäller tillit i samhället. Ett viktigt skäl är att vi tack vare olika kvalitets- och certifieringssystem kan känna en trygghet i att alla samhällsfunktioner. . 

Läs hela artikeln här

Kundcase

Här kan du inspireras av om hur vi arbetar med våra kunder och de lösningar vi erbjuder.

Läs mer här

Kundinformation

Läs vårt dokument med allmän kundinformation. Klicka här 

Lär dig mer om certifieringsprocessens olika steg. Klicka här

Vi har tagit fram en marknadsföringsguide för att hjälpa dig att marknadsföra er certifiering.  Detaljerade regler för användningen av certifikat och certifikatsmärken hittar du här.

Här ser du alla våra svenska kontor placerade på tio orter från norr till söder.

Här laddar du ned våra processer för hantering av klagomål och för tvister och överklaganden
 
Sök efter certifierade företag
Om du vill leta efter certifierade företag i Sverige klickar du på länken till certifiering.nu som är en sökbar extern databas.  

Dags för kompetensutveckling?

Intertek Academy erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar.

Se kurskalendariet här

 

Revision, granskning och ISO-certifiering av ledningssystem

Intertek erbjuder ett stort utbud av revisions- och certifieringstjänster som förbättrar er kvalitet, säkerhet, effektivitet, hållbarhet och riskhantering. En oberoende ISO-certifiering av din organisations ledningssystem ger trovärdighet och anseende – lokalt och globalt. Med Intertek får ni en långsiktig certifieringspartner med mångårig erfarenhet och hög kompetens.

Med Intertek får ni en långsiktig certifieringspartner med mångårig erfarenhet och hög kompetens. Intertek kan certifiera ert ledningssystem enligt en mängd olika generiska ISO standarder oavsett bransch, samt även en mängd branschspecifika standarder. Våra kundfokuserade revisorer kommer att tillsammans med er utgå från era mål och dela med sig av best praxis och branschtrender som är avgörande för att säkerställa hållbar tillväxt och lönsamhet för er organisation.Ni får de verktyg som behövs för att styra processer till förbättrade resultat, systematiska förbättringar, riskminimering, ökad konkurrenskraft, samtidigt som ni möter både externa och interna förväntningar.


Intertek adderar värde till ISO-certifiering och revisioner

 • Ni får ett värdefullt verktyg som hjälper er att styra processer och aktiviteter för att uppfylla era mål, samt att göra systematiska och mätbara förbättringar i verksamheten.  
 • Vi ger er förutsättningar för att minska era risker och öka er lönsamhet.
 • Ni stärker ert varumärke och bli mer konkurrenskraftiga.
 • Intertek kan ISO-certifiera ert ledningssystem enligt en mängd olika ISO standarder, standarder som passar alla oavsett bransch. 
 • Vi skapar förutsättningar för en hållbar leverantörskedja med CSR-revisioner i hela världen.
 • Vi är ett ackrediterad certifieringsbolag med lång erfarenhet av certifiering med stor lokal närvaro och finns utspridda på många platser i Sverige och i 110 länder i alla världsdelar
 • Läs mer om hur vår tjänster skapar mervärde för våra kunder, klicka här

Så går det till att bli ISO-certifierad

 • När Intertek har fått in en ifylld ansökan så återkommer vi med offert.
 • När offerten är accepterad planeras uppdraget i samråd med kund och revisionen genomföres.
 • När revisionen är komplett och eventuella avvikelser är besvarade och stängda så utfärdas ett certifikat som skickas till kund både som pdf samt original med post. 
 • Nästa revision/aktivitet planeras utifrån det intervall som standarden kräver.

Våra tjänster inom granskning och ISO-certifiering av ledningssystem