Intertek (www.intertek.com)

Effektiva processer? Redo för en certifiering?

Starta era förberedelser och hitta förbättringsområden med en gap-analys. Lär mer här

 

Inspireras av vårt whitepaper om värdeskapande och effektiva ledningssystem

The process approach – adding business value and minimizing risks. Klicka här

 

Webinar: En introduktion till ISO 45001 – standarden om arbetsmiljö

Våra experter berättar vad ISO 45001 innebär och hur ni bäst förbereder er organisation för certifiering.

Klicka här för att ta del av vårt webinar. 

Webinar: Så hanterar ni slaveri i leverantörskedjan

Lär dig mer om vilka typer av slaveri som finns idag, hur man hanterar slaveri i leverantörskedjan, och vad innebär Modern Slavery act i praktiken. 


Ta del av webinariet här.

Miljöcertifiering stärker affären

Läs mer om hur ISO 14001-certifieringen bidrar till konkret affärsnytta hos Arvid Nordquist.

 

Kundcase

Här kan du inspireras av om hur vi arbetar med våra kunder och de lösningar vi erbjuder.

Läs mer här

Intertek Academy

Höj din kompetens och håll dig uppdaterad!
Intertek Academy erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar.

Se aktuella utbildningar

Certifiering av ledningssystem

 vinskär_vit

Kontakta Martin Vinskär
+46-73 375 0007 

Maila en förfrågan

 

Miljöcertifiering enligt ISO 14001:2015 och EMAS

Stärk ditt miljöarbete med en miljöcertifiering av ert ledningssystem.

Med en miljöcertifiering får ni ett systematiskt sätt att arbeta med er organisations påverkan på miljön och hitta kostnadseffektiva alternativ. På så sätt blir er verksamhet både miljövänlig och mer lönsam. Med hjälp av den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001:2015, kan organisationen identifiera och systematiskt minska sin påverkan på miljön. Standarden ger stöd i arbetet med att utveckla arbetssätt på området, exempelvis för att minska användningen av energi och råvaror eller mängden avfall och andra utsläpp.

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) är EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning. EMAS bygger på ISO 14001, men tillför dessutom några ytterligare aspekter, exempelvis ett krav på att organisationen ska ha en offentlig miljöredovisning.  

Fördelar med miljöcertifiering enligt ISO 14001

  • En miljöcertifiering av ert ledningssystem enligt ISO 14001 hjälper er att utveckla säkra och effektiva rutiner och processer inom miljöområdet.
  • Ni får ett tydligare fokus på ledningsengagemang, ”invärlds-” och omvärldsanalys, processtyrning och riskhantering. 
  • Att vara miljöcertifierad stärker bilden av er organisation som en seriös leverantör och kan bidra till nya affärsmöjligheter. 
  • En miljöcertifiering ger er kvalitetsstämpel och gör er starkare i konkurrensen med andra. 
  • Nya kunder med fokus på miljö kommer att se möjligheter med er.
  • Ni får ett gemensamt språk med kunder, leverantörer, intressenter som också är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
  • Ni stärker ert förtroende och ert varumärke med er miljösatsning. 

Intertek först ut med att certifiera enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Läs mer om nyheterna i nya 14001:2015.

Kostnadsfritt whitepaper - Använd ISO 9001 och ISO 14001 som en konkurrensfördel
För att vara konkurrenskraftig både nationellt och globalt behöver organisationer bra förutsättningar för kunna utveckla sina strategier. En grundförutsättning för en framgångsrik strategi är ett väl fungerade ledningssystem.
Ladda ned vårt whitepaper här.


Om Intertek
Med Intertek får ni förusättningar till att öka er lönsamhet, stärka ert varumärke och bli mer konkurrenskraftiga. Vi klimatkompenserar alla våra revisioner, har 98% i kundnöjdhet och en stor med lokal närvaro.Klicka här för att se alla våra svenska lokalkontor.