Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Martin Vinskär

Kontakta Martin Vinskär
+46-8-750 0329

Jesper Ghildiyal

Kontakta Jesper Ghildiyal
+46-8-750 0219

POEhingerny

Kontakta Per-Olof Ehinger
+46-8-750 0107

LouiseBjorkmanny

Kontakta Louise Björkman
+46-8-750 0142 

 

Intertek Academy

Höj din kompetens och håll dig uppdaterad!
Intertek Academy erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar.

Se aktuella utbildningar

Miljöcertifiering stärker affären

Läs mer om hur ISO 14001-certifieringen bidrar till konkret affärsnytta hos Arvid Nordquist.

 

Nya utgåvor av ISO 9001 och 14001

I september 2015 publicerades nya utgåvor av ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljöledning. Men hur stora är förändringarna egentligen? Och hur förbereder man sig bäst för övergången till den nya utgåvan?

Läs mer här 

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Miljöledningssystem - ISO 14001:2015 och EMAS

Stärk ditt miljöarbete genom att certifiera ditt miljöledningssystem.

Ett miljöledningssystem hjälper dig att på ett systematiskt sätt arbeta med er organisations påverkan på miljön och hitta kostnadseffektiva alternativ. På så sätt blir er verksamhet både miljövänlig och mer lönsam. Med hjälp av den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001:2015, kan organisationen identifiera och systematiskt minska sin påverkan på miljön. Standarden ger stöd i arbetet med att utveckla arbetssätt på området, exempelvis för att minska användningen av energi och råvaror eller mängden avfall och andra utsläpp.

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) är EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning. EMAS bygger på ISO 14001, men tillför dessutom några ytterligare aspekter, exempelvis ett krav på att organisationen ska ha en offentlig miljöredovisning.  

Fördelar med miljöcertifiering enligt ISO 14001

  • En certifiering av ert ledningssystem enligt ISO 14001 hjälper er att utveckla säkra och effektiva rutiner och processer inom miljöområdet.
  • Ni får ett tydligare fokus på ledningsengagemang, ”invärlds-” och omvärldsanalys, processtyrning och riskhantering. 
  • Att vara miljöcertifierad stärker bilden av er organisation som en seriös leverantör och kan bidra till nya affärsmöjligheter. 
  • Ett cerifierat miljöledningssystem ger er kvalitetsstämpel och gör er starkare i konkurrensen med andra. 
  • Ni stärker ert förtroende och ert varumärke med er miljösatsning. 
  • Ni får ett gemensamt språk med kunder, leverantörer, intressenter som också har ISO 14001.
  • Nya kunder med fokus på miljö kommer att se möjligheter med er.
  • Ni stärker ert förtroende och ert varumärke med er kvalitetssatsning. 
  • Ni får ett gemensamt språk med kunder, leverantörer, intressenter som också är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Intertek först ut med att certifiera enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Läs mer om nyheterna i nya 14001:2015.

Kostnadsfritt whitepaper - Använd ISO 9001 och ISO 14001 som en konkurrensfördel
För att vara konkurrenskraftig både nationellt och globalt behöver organisationer bra förutsättningar för kunna utveckla sina strategier. En grundförutsättning för en framgångsrik strategi är ett väl fungerade ledningssystem.
Ladda ned vårt whitepaper här.


Om Intertek
Med Intertek får ni  förusättningar till att öka er lönsamhet, stärka ert varumärke och bli mer konkurrenskraftiga. Vi klimatkompenserar alla våra revisioner, har 98% i kundnöjdhet och en stor med lokal närvaro.Klicka här för att se alla våra svenska lokalkontor.

 

för mer information.