Intertek (www.intertek.com)

Kostadsfritt webinar om nya dataskyddslagen – så påverkas er verksamhet

Den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen (PUL) av EU:s dataskyddsförordning GDPR. Lagen får stor påverkan på informationssäkerhet, IT-system, roller, processer och rutiner. Om den nya lagen inte efterlevs får man betala upp till 4 % av omsättningen. Lär dig mer om nyheterna och hur ni förbereder er.

Ta del av vårt webinarium här.

 

Nyheter i ISO 9001 och 14001 - starta förberedelserna med vårt online-seminarium

Lyssna och titta på vårt webinarium om de nya utgåvorna av ISO 9001 och ISO 1400. Lär dig nyheterna, fördelarna, hur ni påverkas och hur man förbereder sig.

Klicka här för att ta del av webinariet 

Så ökar ni affärsnyttan och minskar era risker med ISO 9001

Lär dig hur du optimerar affärsnyttan och minimerar risk med hjälp av ISO 9001 och andra ledningssystem. Ladda ned vårt white paper här.

 

Så skapar ni en konkurrensfördel med ISO 9001 och ISO 14001

Lär dig hur ett certifierat ledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001 kan användas som en konkurrensfördel.

Ladda ned vårt whitepaper här.

Intertek Academy

Höj din kompetens och håll dig uppdaterad!
Intertek Academy erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar.

Se aktuella utbildningar

Vill du veta mer?

Martin Vinskär

Kontakta Martin Vinskär
+46-8-750 0329

Jesper Ghildiyal

Kontakta Jesper Ghildiyal
+46-8-750 0219

POEhingerny

Kontakta Per-Olof Ehinger
+46-8-750 0107

LouiseBjorkmanny

Kontakta Louise Björkman
+46-8-750 0142 

Maila en förfrågan

 

ISO 9001-revision och certifiering

Intertek är ett ledande certifieringsorgan med lång erfarenhet av ISO 9001-revision och certifiering enligt ISO 9001:2015. Våra erfarna och branschkunniga revisorer skapar förutsättningar för att er certifiering bidrar till en effektivare och konkurrenskraftigare organisation.

Med årliga ISO 9001-revisioner och med en certifiering enligt ISO 9001 får ni ett verktyg för att skapa en effektiv organisation med strukturerade processer för att ständigt utveckla ert kvalitetsarbete.

 ISO 9001-revision och certifiering

  • En kvalitetscertifiering enligt ISO 9001:2015 hjälper er att utveckla säkra och effektiva rutiner och processer i din verksamhet.
  • Ni får ett tydligare fokus på ledningsengagemang, ”invärlds-” och omvärldsanalys, processtyrning och riskhantering. 
  • Den bidrar till kontinuerligt förbättringsarbete och får er att upptäcka nya styrkor i er organisation. 
  • En kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 hjälper er att fokusera på det som är viktigt, spara både tid och pengar, och därmed bli mer konkurrenskraftig och redo för framtiden. 
  • Ni stärker både ert förtroende och varumärke med er kvalitetssatsning. 
  • Ni får ett gemensamt språk med kunder, leverantörer, intressenter som är certifierade enligt ISO 9001.
  • Nya kunder som fokuserar på kvalitet kommer att se möjligheter med er.

Läs mer om nyheterna i nya 9001:2015 och ISO 14001:2015 

Intertek först ut med att certifiera enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Lär dig fördelerna med certifiering av arbetsmiljö via vårt online seminarium
Titta och lyssna när du har tid. Interteks expert inom arbetsmiljö berättar om ämnet: Certifiera er arbetsmiljö - för bättre kvalitet och ökad lönsamhet.

Kostnadsfritt whitepaper - Optimera affärsnyttan med certifierade ledningssystem
Lär dig snabbt hur du optimerar affärsnyttan och minimerar risk med hjälp av ISO 9001 och andra ledningssystem genom att ladda ned vårt whitepaper. Ladda ned dokumentet här.

Kostnadsfritt whitepaper - Använd ISO 9001 och ISO 14001 som en konkurrensfördel
För att vara konkurrenskraftig både nationellt och globalt behöver organisationer bra förutsättningar för kunna utveckla sina strategier. En grundförutsättning för en framgångsrik strategi är ett väl fungerade ledningssystem.
Ladda ned dokumentet här.

Om Intertek
Intertek är en ledande global leverantör av kvalitetslösningar för företag och myndigheter. Genom våra tjänster inom allt från revision, inspektion, provning, utbildning och rådgivning till kvalitetssäkring och certifiering bidrar vi till att öka värdet på våra kunders produkter, processer och system. Tack vare att vi är verksamma i mer än 100 länder kan vi hjälpa er verksamhet i de flesta länder utanför Sverige. Vi stöttar våra kunder med att säkerställa produkter, processer och system lever upp till slutanvändarnas krav på säkerhet, hållbarhet och kvalitet.

Med Intertek får ni  förusättningar till att öka er lönsamhet, stärka ert varumärke och bli mer konkurrenskraftiga. Vi klimatkompenserar alla våra revisioner, har 98% i kundnöjdhet och en stor med lokal närvaro.Klicka här för att se alla våra svenska lokalkontor  

 

ISO 9001