Intertek (www.intertek.com)

Förbered er med en gapanalys inför nya ISO 9001 och ISO 14001

Enligt IAF:s riktlinjer bör certifierade företag genomföra en gap-analys (förrevision) för att identifiera områden som behöver förändras för att möta kraven i de uppdaterade utgåvorna i nya ISO 9001 och ISO 14001. 

Läs mer här

Nyheter i ISO 9001 och 14001 - starta förberedelserna med vårt online-seminarium

Lyssna och titta på vårt webinarium om de nya utgåvorna av ISO 9001 och ISO 1400. Lär dig nyheterna, fördelarna, hur ni påverkas och hur man förbereder sig.

Klicka här för att ta del av webinariet 

Kurser om nya 9001:2015 och 14001:2015

Höj din kompetens och håll dig uppdaterad! Intertek Academy erbjuder nu utbildningar inom nya ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 27001. Vi erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar.

Se aktuella utbildningar här.
 

Intertek först ut i Sverige att certifiera enligt nya ISO 9001 och ISO 14001

Vi på Intertek är mycket stolta att bli det första certifieringsbolag som nu kan erbjuda certifiering enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Som första certifieringsbolag i Sverige är Intertek nu ackrediterat att certifiera enligt de nya utgåvorna av ISO 9001 och 14001. Intertek kan nu erbjuda företag certifiering enligt enligt de nya versionerna. 

Miljöstandarden ISO 14001:2015 och kvalitetsstandaren ISO 9001:2015 publicerade i september 2015. Samma månad under 2015 publicerades också den nya utgåvan av ISO 9000, Principer och terminologi, där bland annat alla termer och definitioner till ISO 9001 finns. Certifierade företag har tre år på sig att gå över och certifieras enligt de nya utgåvorna och deadline är fram till 15 september 2018 för både ISO 14001 och ISO 9001.

– Uppgradering till de nya utgåvorna av ISO9001 och ISO 14001 kan göras både i samband med en omcertifiering och en uppföljande revision. Vi rekommenderar att man börjar planeringen redan nu så att organisationerna hinner bli klara i tid, säger Jens Sjöberg, Program Manager för ISO 9001 på Intertek.

aqua line

Rekommenderade förberedelser för certifierade företag

I januari 2015 publicerade den internationella organisationen för ackrediteringsorgan, IAF, riktlinjer för övergången från den tidigare standarden. Riktlinjerna riktar sig till ackrediteringsorgan (t ex Swedac), certifieringsbolag (t ex Intertek) och certifierade företag och ger i korta ordalag information om vad respektive grupp bör göra för att förbereda sig för övergången. Enligt IAF:s riktlinjer bör certifierade företag genomföra följande förberedelser:

  • Göra en gap-analys för att identifiera områden som behöver uppdateras för att möta de nya kraven.
  • Utarbeta en plan för övergången.
  • Utbilda alla inblandade i organisationen.
  • Uppdatera sitt nuvarande ledningssystem så att det möter de reviderade kraven.
  • Hålla kontakt med sitt certifieringsbolag för att planera och genomföra övergången.

 aqua line

Många av de övergripande förändringarna är gemensamma för ISO 9001 och ISO 14001:

  • Fokus på organisationen sammanhang, där man ska göra omvärlds- och ”invärldsanalys” för att identifiera intressenterna i värdekedjan och hur deras krav ser ut.
  • Ett riskbaserat angreppssätt införs, inklusive en metodik för att hantera hot, möjligheter och risker. 
  • Ett processangreppssätt införs, inklusive planering, styrning, övervakning/mätning, uppföljning/utvärdering samt förbättring av processerna.  
  • Tydligare koppling till organisationens strategier och hur man integrerar mål och åtgärder i sina affärsprocesser. 
  • Tydligare krav på styrning av utlagda processer, dvs outsourcade processer och andra typer av underleverantörer. 

Läs mer om nyheterna för nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Läs mer om hur ni kan identifiera nödvändiga förbättringar med en gap-analys.