Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Martin Vinskär

Kontakta Martin Vinskär
+46-8-750 0329

Maila en förfrågan

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Miljö- och hållbarhetsrevision

Att en verksamhet tar hänsyn till miljön är idag en förutsättning för konkurrenskraft. Intertek kan hjälpa ditt företag att utvärdera och förbättra ert miljöarbete.

Konsumenternas krav på hållbart framställda produkter och tjänster ökar i takt med oron för klimatförändringar och miljöförstöring. Pressen på företag och organisationer att minska sin miljöpåverkan blir allt hårdare.

Som en oberoende tredje part reviderar och certifierar Intertek företags och organisationers miljöarbete världen över. Våra erfarna revisorer hjälper er att på ett systematiskt sätt minska företagets energi- och råvaruanvändning, avfall och andra föroreningar. Med exempelvis ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller EMAS har du ett kvitto på att ditt miljöarbete lever upp till höga krav. 

för mer information.