Intertek (www.intertek.com)

Kemikalier i varor

Alla elektriska och elektroniska varor måste uppfylla kraven i REACH EU-förordning och RoHS.

Fr o m januari 2013 ingår krav på överenskommelse med RoHS-direktivet för att du  ska kunna sätta sätta CE-märket på din produkt.

Läs mer här:

Vill du veta mer?

 Andreas Marström 
Kontakta Andreas Marström
+46-8 750 0162

 Maila en förfrågan

 

Textilier, kläder och skor

Intertek är ett världsledande företag inom provning, inspektion och certifiering av konsumentvaror som textilier, kläder och skor.

För att ditt företag ska nå framgång är det viktigt att dina produkter uppfyller såväl konsumenternas förväntningar som myndigheters krav på säkerhet, regler och direktiv.

Vi erbjuder trygghet genom hela produktlivscykeln, från design- och utvecklingsfas till lansering. Med vårt breda tjänsteutbud inom rådgivning, provning och certifiering, vårt lokala och globala nätverk av experter och våra högklassiga laboratorier får du en effektiv och pålitlig partner genom hela resan.

Med omkring 1 000 laboratorier och 30 000 medarbetare i fler än 100 länder kan vi ge dig den vägledning du behöver för att sälja dina produkter över hela världen. Vi kan ofta erbjuda våra tjänster lokalt i närheten av våra kunders fabriker och inköpskontor, vilket gör det  lättare för dig och ditt företag att reagera snabbt på nya föreskrifter och standarder inom ert område.   

För textilier, kläder och skor gäller specifika krav, regler och direktiv, som hanteras av divisionen för konsumentprodukter inom vårt globala nätverk av Intertekkontor. Många konsumentprodukter  innehåller även kemikalier. Intertek har en bred expertis inom kemikalielagstiftningen (REACH m m).

Som ett av Sveriges ledande företag inom certifiering av ledningssystem kan vi även erbjuda certifiering mot bl a  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 samt branschstandarder. Vi erbjuder även revisionslösningar inom bl a CSR och leverantörsutvärdering.

 

 

Textilier, kläder och skor