Intertek (www.intertek.com)

Kundcase

Här kan du inspireras av om hur vi arbetar med våra kunder och de lösningar vi erbjuder.

Läs mer här

Webinar: Risk management – så hanterar ni risker och möjligheter

Våra erfarna experter berättar om hur en fungerande riskhantering kan identifiera, förebygga och hantera risker och möjligheter. Lär er även mer om riskanalys, riskminimerande åtgärder, riskaptit, krav på riskhantering enligt olika standarder och hur man etablerar risktänkande i en organisation.

Ta del av vårt webinarium här

Förbered er med en gapanalys inför nya ISO 9001 och ISO 14001

Enligt IAF:s riktlinjer bör certifierade företag genomföra en gap-analys (förrevision) för att identifiera områden som behöver förändras för att möta kraven i de uppdaterade utgåvorna i nya ISO 9001 och ISO 14001. 

Läs mer här

Den enkla vägen till CE-märkning

CE-märkning är ett intyg från tillverkaren att EU:s produktkrav på säkerhet, hälsa och miljö är uppfyllda. Märkningen är obligatorisk och först när alla krav är uppfyllda kan produkten CE-märkas och därmed få säljas på EU-marknaden.  

 
Vill du veta mer om hur vi på Intertek kan hjälpa dig med CE-märkning? Läs mer här

Kostnadsfritt webinar om nya dataskyddslagen – så påverkas er verksamhet

Den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen (PUL) av EU:s dataskyddsförordning GDPR. Lagen får stor påverkan på informationssäkerhet, IT-system, roller, processer och rutiner. Om den nya lagen inte efterlevs får man betala upp till 4 % av omsättningen. Lär dig mer om nyheterna och hur ni förbereder er.

Ta del av vårt webinarium här.

 

Global Market Access

Välj den enkla vägen till globalt marknadstillträde. Oavsett om era kunder finns i EU, Nordamerika eller Asien behöver er produkt uppfylla gällande regler och marknadskrav för säkerhet och kvalitet. Läs mer här

White paper om radiodirektivet (RED)

I detta white paper går Interteks regulatoriska experter igenom Radiodirektivet (RED). 

RED cover 2018 

Klicka här för att ladda ned!

Dags för kompetensutveckling?

Intertek Academy erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar.

Se kurskalendariet här

 

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Så säkerställer vi er kvalitet, säkerhet och hållbarhet

Många av världens ledande företag förlitar sig på Intertek för att minimera risker, säkra kvalitet, förbättra hållbarheten och öka säkerheten i sina produkter, processer och ledningssystem.

Om Intertek
Intertek hjälper företag och organisationer över hela världen att minimera risker, säkra kvalitet, förbättra hållbarheten och öka säkerheten i sina produkter, processer, ledningssystem och leverantörskedjor. 

Med över 46000 anställda i 100 länder är Intertek en av de ledande aktörerna i branschen. Oavsett om din verksamhet är global eller lokal kan vi se till att din organisation lever upp till kraven på kvalitet, hälsa, miljö, säkerhet och socialt ansvar på i stort sett alla marknader världen över. Många av Interteks kunniga experter medverkar även i olika internationella kommittéer för ett globalt standardiseringsarbete. 

Vi hjälper våra kunder att öka sin konkurrenskraft genom:

  • ett snabbt och smidigt tillträde till världens marknader.
  • granskning och certifiering av företags ledningssystem. 
  • tillförlitlig provning och certifiering för snabbare godkännande enligt regelverk världen över. 
  • kvalitetssäkring genom hela leveranskedjan.
  • innovativa lösningar inom hållbarhet och CSR.
  • sänkta kostnader och minskade risker inom hälsa, säkerhet, kvalitet och miljö.
  • genom ett skyddat varumärke.                                         
 
Vår kärnkompetens finns inom följande områden:


Our Purpose
Bringing quality and safety to life.

Our Mission  
To exceed our customers’ expectations with innovative and bespoke Assurance, Testing, Inspection and Certification services for their operations and supply chain. Globally. 24/7.

Our Vision  
To be the world’s most trusted partner for Quality Assurance.

 

för mer information.