Intertek (www.intertek.com)
 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Varför Intertek?

Intertek erbjuder trygghet genom hela produktlivscykeln, från design- och utvecklingsfasen till lanseringen. Med vårt breda tjänsteutbud inom rådgivning, provning och certifiering, vårt lokala och globala nätverk av experter och våra högklassiga laboratorier är vi en effektiv och pålitlig partner.

Du vinner på att anlita Intertek. Vi kan hjälpa ditt företag till:

Snabbare marknadstillträde
Med Intertek som partner genom hela produktutvecklingsprocessen får du snabbare tillträde till nya marknader, något som på sikt kan ge dig större marknadsandelar och ökade intäkter. Tack vare rådgivning, projektledning och verifiering redan under utvecklingsfasen uppfyller din produkt lättare kraven när den väl är redo för slutprovning och lansering. Med vår hjälp kan du minimera risken för kostsamma förseningar i lanseringsfasen. Dessutom frigörs dina interna resurser för nya projekt.

Ökat produktvärde
Att följa krav och standarder är lönsamt. Intertek testar produkter utifrån kvalitet, prestanda, säkerhet, miljö- och CSR-krav. När din produkt klarat våra oberoende provningar och certifieringar har du något att vara extra stolt över. Det faktum att du vet att din produkt motsvarar de högt ställda kraven är dessutom något du kan använda i din marknadsföring, samt som grund för prissättningen gentemot dina kunder.

Bättre resursutnyttjande
Intertek låter dig utnyttja ditt företags resurser optimalt. Genom att låta oss göra jobbet får du och dina medarbetare mer tid till er kärnverksamhet. Eftersom Intertek har mer än 100 års erfarenhet av provning och certifiering kan du lita på att vi kan våra saker. Ytterligare en fördel är att du slipper lägga pengar på dyrbar provningsutrustning och kontinuerlig kompetensutveckling.

Ett skyddat varumärke
Interteks tjänster fungerar som en kvalitetssäkring för ditt varumärke. Eftersom vi ser till att din produkt stämmer överens med rådande krav minskar risken för oväntade problem. En produkt som visar sig brista i säkerhet kan i värsta fall leda till återkallande och generera både extrakostnader, vikande försäljning, minskat börsvärde och skadat rykte.

för mer information.