Intertek (www.intertek.com)
 

Smidigare för tillverkarna när två standarder blir en

För drygt ett år sedan utkom en ny utgåva av standarden IEC/EN 62368-1 som samlar säkerhet för audio, video och IT-utrustning under samma tak. Turkiska hemelektronikjätten Vestel var bland de första att prova och certifiera mot den nya standarden.

Vestel-gruppen är en av världens största tillverkare av hemelektronik, vitvaror, IT och LED-belysningr. Varje månad lämnar över en miljon produkter företagets fabriker i Turkiet och Ryssland för att exporteras till nästan 150 länder världen över.

– Eftersom våra produkter säljs i så många länder behöver de ett ”giltigt pass”. Därför är grunden i vår provning och certifiering internationella IEC-standarder och CB-certifikat, berättar Andaç Pamuk, chef för produktsäkerhet och certfiering på Vestel Elektronik. 

Provning enligt IEC 62368-1

Som tillverkare av både TV och IT-utrustning föll det sig naturligt för Vestel att prova och certifiera enligt IEC 62368-1 – en standard som täcker in båda produktgrupperna. Pilotprojektet blev en 32 tums LCD-TV, en produkt som tidigare provats och certifierats mot standarden IEC 60065.

IEC 62368-1 innebär inte bara fler produktgrupper under samma tak utan också ett betydande avsteg från hur en standard brukar se ut. Fokus ligger på de risker som finns i produkten och vilken skyddsnivå dessa kräver. Genom att undvika att hänvisa till specifika skyddsmetoder är tanken att ge tillverkarna större frihet vid produktdesign. Detta ställer högre krav både på provningslabbet och på tillverkaren, menar Sven-Olof Lundsjö, provningsingenjör på Intertek som hållit i provningen av Vestels TV. 

– Eftersom standarden har ett riskbaserat synsätt kan tillverkaren inte utgå från färdiga kravbeskrivningar utan måste själv göra en analys av riskerna med produkten, säger han. Likaledes måste provningslabbet göra sina egna bedömningar av vilka risker som finns och hur de lösningar tillverkaren gjort ska provas.

Enligt Andaç Pamuk var ett av målen med Vestels första certifiering enligt IEC 62368-1 just att se vad företaget behövde förändra i konstruktionen av produkten för att möta kraven i den nya standarden. 

– Precis som vi förväntade oss såg vi också under projektets gång att standarden introducerade nya viktiga krav som inte finns i vare sig EN 60065 eller EN 60950, säger han. Några exempel är krav på väggmonteringen, klassificering av hur lättantändliga olika material är och krav på batterier. 

Positiv utveckling 

På det stora hela anser Andaç Pamuk och hans team ändå att utvecklingen av en ny standard som omfattar fler produkter är positiv.

– Gränserna mellan TV och IT-utrustning suddas ut allt mer och vi har väntat länge på en ny standard som kan användas för båda produktgrupperna, säger Andaç Pamuk. För oss som tillverkare av många olika produktgrupper kommer det att bli enklare att konstruera och utveckla den här typen av produkter. Vi kommer också att få en enklare process för certifiering och bedömning av överensstämmelse.

 

  Andaç Pamuk, chef för produktsäkerhet och certfiering på Vestel Elektronik är positiv till utvecklingen av en gemensam standard för hemelektronik och IT-utrustning:

– För oss som tillverkare av många olika produktgrupper kommer det att bli enklare att konstruera och utveckla den här typen av produkter.
vestel_pamuk

 aqua line   

Vestel i korthet

Vestel-gruppen består av totalt 25 företag med verksamhet inom elektronik, vitvaror, IT-utrustning och LED-belysning. Tillverkningen sker till största delen i Manisa i Turkiet, där företagets anläggning Vestel City med sina 1,1 miljoner kvadratmeter är den största i Europa med tillverkning för ett enda företag. 

Sedan ett antal år har Vestels eget provningslabb i Turkiet ett så kallat Satellit 4-avtal med Intertek. Det betyder att Vestels labb är auktoriserat av Intertek att själva utföra provning och utfärda provningsrapporter som efter granskning av Intertek accepteras som underlag för certifiering inom bland annat CB-systemet och för S-märkning.