+ 46 8 750 00 00

TOTAL QUALITY. ASSURED.

Våra kompetenta medarbetare levererar innovativa lösningar inom kvalitetssäkring, riskminimering, hållbarhet och marknadstillträde till kunder lokalt och globalt.

TJÄNSTER
Kvalitetssäkring
Säkrar kvaliteten i produkter, processer och system längs hela värdekedjan. Läs mer
Provning
Utvärderar produkter enligt vedertagna standarder eller specifika kundkrav. Läs mer
Inspektion
Validerar specifikationer, värde och säkerhet hos råmaterial, produkter och tillgångar. Läs mer
Certifiering
Intygar formellt att produkter och tjänster uppfyller vedertagna externa och interna standarder. Läs mer

Intertek Academy

VIDEOS

Följ oss: