Hållbarhetstjänster

Trovärdighet och transparens i hållbarhetsarbetet

Idag är hållbarhet en affärskritisk fråga. Tre av fyra svenska konsumenter anser att det är viktigt att de företag de handlar av arbetar aktivt med hållbarhet: att de har koll på att produkterna är säkra, vet vad de innehåller, tar ansvar för miljön och främjar mångfald, jämställdhet och goda arbetsvillkor, både i den egna verksamheten och hos underleverantörer.

Intertek är störst i världen på området och kvalificerade för alla revisionsprogram inom CSR-revision. Med vår globala räckvidd och unika kompetens hjälper vi våra kunder – både företag och offentlig sektor – att ta sitt ansvar med trovärdighet och transparens.

+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00