Oberoende, opartiskhet och integritet

Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Vi utför löpande utvärdering av alla medarbetares kompetens, opartiskhet, bedömningsförmåga, integritet och förståelse för våra etiska regler.  

Intertek erbjuder både rådgivning, provning och certifiering. Den rådgivning som erbjuds och utförs är strikt begränsad till vår kompetens att identifiera, förklara och förtydliga krav på produkter, tjänster, processer och ledningssystem. Denna rådgivning baseras på offentligt tillgängliga standarder och regulatoriska krav, vilket innebär att opartiskheten i våra uppdrag inte kan ifrågasättas.

I vårt erbjudande ingår därmed inte åtaganden gällande konstruktion av produkter eller system.

För att ytterligare säkra opartiskhet, oberoende och integritet är vårt arbete organiserat så att en och samma person inte medverkar i både rådgivning och certifiering för en och samma produkt eller ledningssystem. Våra regulatoriska rådgivningstjänster inom det medicintekniska produktområdet har inget samröre med våra notifierade verksamheter som anmält organ inom medicinteknik.

Bolagsstyrning Intertek Group (Compliance and Corporate Governance)