Kalibrering av mätinstrument

Med spårbara mätinstrument kan ni undvika onödiga mätfel som kan bli dyrt för er verksamhet. Vi har stor erfarenhet av kalibrering, tillämpad mätteknik och kvalificerad instrumenthantering. Låt oss säkerställa att era mätinstrument håller måttet.

Inom vår kalibreringsenhet erbjuder vi total instrumenthantering av allt från avancerade elektriska mätinstrument till enklare mekaniska mätdon – oavsett fabrikat. Ni behöver bara anlita en leverantör för att få kalibrering av all er utrustning utförd. 

Ackrediterad leverantör 
Intertek är en ackrediterad leverantör inom total kvalitetssäkring. Kvalitet är en naturlig del av vår vardag och omfattar alla pågående processer i bolaget. Inom kalibrering arbetar Intertek enligt ISO 17025 och har spårbarhet via referensnormaler till nationella och internationella normaler. 

Håller era mätinstrument måttet? 
Genom kalibrering hos Intertek kan ni känna er trygga med att er utrustning alltid presterar som den ska. Dessutom behöver ni inte själva investera i avancerad kalibreringsutrustning, upprätthålla teknisk kompetens eller lägga kraft och resurser på registrering och administration. Ni får mer tid och kapacitet till att fokusera på er kärnverksamhet.

Allt det här ingår i Interteks tjänst för kalibrering av mätinstrument: 

  • Registrering i mätdonsregistret SIR
  • Identitetsmärkning – varje mätinstrument får ett unikt ID-nummer för spårbarhet
  • Funktionskontroll
  • Kalibrering mot standard, specifikation eller egna krav
  • Reparation och justering – Om ett fel upptäcks protokollför vi det, åtgärdar det om möjligt och gör därefter en ny kalibrering
  • Era mätdon får en kalibreringsetikett och vi utfärdar ett certifikat 
  • Era mätdon kallas in för kalibrering enligt de intervaller ni och Intertek kommer överens om.

Personlig service - hos er eller hos oss 
Våra kontor finns i Stockholm och Västerås. Vill ni hellre att vi kommer till er och kalibrerar på plats går det lika bra. Det kan vara lämpligt för utrustning som är skrymmande eller fastmonterad. Vi lyssnar och anpassar oss efter era behov. 

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00