Transport

På områden där säkerhet, prestanda och pålitlighet betyder allt, kan Intertek hjälpa er organisation att säkerställa att era produkter och komponenter möter krav från både myndigheter och marknad.

Våra tjänster för transportsektorn täcker in allt från rådgivning, revision, certifiering och inspektion till outsourcing, kvalitetssäkring och utbildning. Vi har välutrustade laboratorier för exempelvis miljötålighets-, EMC-, elsäkerhets- och batteriprovning i Kista och ett världsomspännande nätverk av kontor och laboratorier med inriktning på både försvars- och fordonsindustrin.

Dessutom är vi ett av världens ledande företag inom revision och certifiering av ledningssystem. Förutom branschöverskridande standarder som ISO 9001, 14001 och 45001 kan vi erbjuda certifiering enligt bland annat AS 9001-serien. 

+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00