Inspektion

Validerar specifikationer, värde och säkerhet hos råmaterial, produkter och tillgångar.

Oberoende tredjeparts-inspektioner skyddar våra kunders affärsintressen genom hela värdekedjan – från råvaror och produkter till fabriker och andra tillgångar. Inspektioner minskar risken för defekta produkter genom att säkerställa att de lever upp till krav som ställs av både konsumenter och myndigheter. 

Intertek erbjuder inspektionstjänster för tillverkare, återförsäljare och andra köpare och säljare över hela världen, både som fristående tjänster och som en del av våra internationella produktcertifierings- och marknadstillträdesprogram.