Rådgivning

Interteks experter stöttar ert företag med spetskompetens genom hela produktens livscykel.

Säkrare och bättre produkter, snabbare och lönsammare lansering på nya marknader, säkra och effektiva energilagringslösningar och en trygg och säker kemikaliehantering. Interteks konsulter kan hjälpa ert företag med allt det här.

Teknisk regulatorisk rådgivning och Global Market Access

Interteks rådgivare är experter på de krav, regler och direktiv som reglerar marknaden inom de flesta branscher i de flesta länder världen över. Vår tekniska regulatoriska kompetens spänner över hela kravbilden kring en produkt – från elsäkerhet, EMC, radio, energieffektivitet och miljötålighet till batterier och andra energilagringslösningar och kemikaliehantering.  

Tala med oss så tidigt som möjligt i produktutvecklingsprocessen, så stöttar vi ert företag med den regulatoriska kunskap ni behöver för ett smidigt och säkert marknadstillträde!

Effektiva och säkra energilagringslösningar

Interteks rådgivare inom elektrokemisk energilagring erbjuder kvalificerade rådgivningstjänster inom elektrokemisk energi lagring – batterier, bränsleceller och superkondensatorer. Förutom rådgivning kring krav och regelverk, kan vi bland annat stötta våra kunder med utvärdering och val av energilagringslösningar, utformning av testprogram, prestandatester, felanalyser, haveriutredningar och modellering och simulering. 

Korrekt och effektiv kemikaliehantering

Interteks kemikalierådgivare har bred kompetens inom kemikalielagstiftning och hantering av kemikalier och gedigen erfarenhet av arbete inom både forskning och industri. Vi kan bland annat hjälpa ditt företag med att kartlägga vilka lagkrav era produkter berörs av, hur ni bäst hanterar dessa lagkrav. Vi gör även toxikologiska utredningar och riskbedömningar.