Tjänster

I över 130 år har företag och organisationer runt om i världen vänt sig till Intertek för att säkerställa att produkter och processer och håller hög kvalitet och är säkra att använda.

Våra 46 000 medarbetare i över 100 länder levererar innovativa och kundanpassade tjänster för oberoende kvalitetssäkring, effektiv riskminimering, trovärdigt hållbarhetsarbete och ett kostnadseffektivt marknadstillträde.

  Kvalitetssäkring

  Säkrar kvaliteten i produkter, processer och system längs hela värdekedjan.

  Provning

  Utvärderar produkter enligt vedertagna standarder eller specifika kundkrav 

  Inspektion

  Validerar specifikationer, värde och säkerhet hos råmaterial, produkter och tillgångar.

  Certifiering

  Intygar formellt att produkter och tjänster uppfyller vedertagna externa och interna standarder.  

  Kalibrering

  Komplett instrumenthantering i ISO 17025-ackrediterat laboratorium.

  Revision

  Verktyg för att styra processer till förbättrade resultat, systematiska förbättringar, minskade risker och ökad konkurrenskraft.

  Rådgivning

  Spetskompetens inom regulatory compliance, batterier och andra energilagringslösningar och kemikalielagstiftning.

  Utbildning

  Den senaste kunskapen direkt från Interteks experter.