Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring handlar om att systematiskt förbättra kvaliteten i produkter, verksamhet, affärsprocesser och leverantörskedja. Intertek är världsledande inom kvalitetssäkring och erbjuder tjänster för hela värdekedjan.

Hur säkerställer ni att era affärsprocesser ger den höga kvalitet som era kunder förväntar sig? Hur ni koll på arbetsförhållanden genom hela leverantörskedjan? Har ni konstruerat och tillverkat en säker produkt som lever er upp till olika myndighets- och konsumentkrav på de marknader där den ska säljas? 

Idag har många organisationer oerhört komplexa leverantörskedjor. Samtidigt ställer dagens medvetna och uppkopplade konsumenter bevis på att produkterna är säkra att använda och tillverkade på ett etiskt och miljövänligt sätt. På samma sätt är det viktigt att kunna hålla vad produkten lovar vad gäller prestanda och livslängd. 

Intertek erbjuder ett stort utbud av oberoende kvalitetssäkring för produkter och processer längs hela värdekedjan. Vi kvalitetssäkrar själva kontinuerligt våra affärsprocesser och vår kompetens för leva upp till och överträffa de krav som våra olika ackrediteringar innebär. Läs mer om våra ackrediteringar på Swedacs hemsida

+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 

Intertek

Provning

Ackrediterad provning av bland annat elsäkerhet, EMC, miljötålighet, energieffektivitet och radio.

Intertek

Certifiering av produkter

Genom certifiering och märkning av era produkter visar ni både myndigheter och konsumenter att ni lever upp till kraven.

Intertek

Global Market Access

Nå ut på marknaden snabbt, smidigt och säkert med våra tjänster inom regulatory compliance.

Intertek

Kalibrering

Vi har mångårig erfarenhet av kalibrering, tillämpad mätteknik och kvalificerad instrumenthantering.

 
Intertek

Revision och ISO-certifiering

En ISO-certifiering ger ökad trovärdighet och stärker varumärket – lokalt och globalt.

Intertek

Hållbarhet

Tjänster för trovärdighet och transparens i hållbarhetsarbetet.

Intertek

Rådgivning

Våra konsulter stöttar i kemikaliehantering, regulatory compliance och energilagring.

Intertek

Utbildning

På Intertek Academy delar våra experter med sig av sin kunskap.