Global Market Access

Många tycker Global Market Access är svårt – det tycker inte vi.

Det som är rätt på en marknad är helfel på en annan. För tillverkare gäller det att förstå regelverk och direktiv och välja rätt bland certifieringsprogram, märkningar, ansöknings- och registreringsförfaranden, standarder och ackrediterad eller oackrediterad provning. Global Market Access kan vara både tids- och kostnadskrävande – eller faktiskt ganska enkelt.

Att låta en expert ta hand om Global Market Access är rätt på så många sätt. Det ger er compliance med kortare ledtider, till lägre kostnader och med mindre risk. Men framför allt får ni mer tid till att fokusera på det ni är bra på – att utveckla en högkvalitativ produkt som marknaden vill ha.

Medan ni gör det kan vi, bland annat: 

  • utreda vilka lagar och regler som gäller för din produkt på relevanta marknader och vad som krävs i form av provningar, certifieringar och övrig dokumentation.
  • ta fram en strategi för provning baserat på resultatet av kravutredningen och prova därefter.
  • använda provningsrapporterna för att certifiera produkten enligt de internationella, regionala och nationella program som krävs.
  • hantera allt arbete kring ansöknings-, registrerings- och certifieringsprocesser.
  • utfärda de skeppningscertifikat som krävs vid export till många marknader i exempelvis Mellanöstern och Afrika
  • hantera export- och importrelaterade risker 

Vårt arbete med Global Market Access följer produkten genom hela utvecklingsfasen. Vi kan göra punktinsatser längs vägen, eller helt enkelt bli er compliance-avdelning. Oavsett vad ni behöver hjälp med, kan vi erbjuda en mycket större kunskapsbas och nätverk än det lönar sig för er att själva bygga upp och underhålla.

När ni jobbar med oss sparar ni tid och undviker krångel, samtidigt som era produkter landar på marknaden med rätt märkning och dokumentation på plats.

Intertek Access

Intertek Access är ditt verktyg för att snabbare etablera ditt företag och dina produkter på nya marknader. Det hjälper dig att visualisera vilka regelverk, lagar och krav som gäller på olika marknader och förbereder dig på vilken provning och certifiering som krävs.

 

Våra kompetensområden 

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00