Elektriska och elektroniska produkter

Intertek är marknadsledande inom produktsäkerhet. Ett klartecken från oss ökar produktvärdet och öppnar dörrar till världens marknader.

Till oss kommer tillverkare, importörer och återförsäljare för att få hjälp med att möta krav på kvalitet, prestanda och säkerhet från myndigheter och konsumenter runt om i världen. 

I våra välutrustade labb provar vi produkter enligt europeiska, globala och branschspecifika standarder och kundkrav. Våra testrapporter och verifikat används bland annat i den dokumentation som krävs för CE-märkning och för internationella certifieringar. Våra certifikat ger trovärdighet och öppnar dörrar till marknader utanför EU. 

För den som är osäker på exakt vad som krävs för en viss produkt på en viss marknad kan vi hjälpa till att reda ut det. Eftersom vi dessutom har avtal med myndigheter och certifieringsorgan världen över kan vi också hantera handläggningen av ansökningar och certifikat på ett smidigt och effektivt sätt.

För produkter som drivs med batterier kan vi, med vår långa erfarenhet och djupa kunnande, bland annat erbjuda säkerhets- och prestandaprovning av batterier och kringutrustning för de flesta användningsområden. Vi har också en omfattande konsultverksamhet kring batteri och energilagring.

Dessutom har vi en omfattande kompetens inom certifiering av affärsprocesser – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 27001 – samt hållbarhet och supply chain management.

+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00