Faktablad om IEC 60335-2-116 för möbler med elektriska motordrivna delar

Sedan november 2019 finns en standard specifikt för möbler med elektriska motordrivna delar under IEC 60335-1. Detta faktablad går igenom hur detta påverkar compliance för den här typen av produkter och listar nya krav och testmetoder.

Fyll i formuläret nedan för att ladda ned faktabladet.