Intertek i Sverige

Intertek Semko AB 

Organisationsnummer: 556024-0599
Besöksadress: Torshamnsgatan 43
Postadress: Box 1103, 164 22 Kista 
Tel: +46 8 750 00 00
Fax: +46 8 750 60 30
E-post: info-sweden@intertek.com

För karta och vägbeskrivning, klicka här

Intertek Certification AB
Organisationsnummer: 556461-0607
Besöksadress: Torshamnsgatan 43
Postadress: Box 1103, 164 22 Kista
Tel: +46 8 750 00 00 
Fax: +46 8 750 60 30
E-post: kontakt@intertek.com

Intertek ScanBi Diagnostics
Organisationsnummer: 556623-4893
Box 186
234 23 Lomma
Tel: 040- 69 28 001
E-post: agritech.sweden@intertek.com

Besöks-/godsadress:

Intertek ScanBi Diagnostics
Elevenborgsvägen 2
234 56 Alnarp

Intertek Semko AB Högeffektlaboratorium
Forskargränd 10, 721 78 Västerås 
Tel: +46 8 750 00 00 
Fax: +46 8 750 60 30

Intertek Semko AB Kalibreringslaboratorium
Gods: Forskargränd 6
Besökande; Forskargränd 8
722 26 Västerås
Tel: +46 8 750 00 00
Fax: +46 8 750 60 30

Intertek Semko AB Miljötålighetslaboratorium
Besöksadress: Nettovägen 6, Järfälla
Postadress: Box 1103, 164 22 Kista
Tel: +46 8 750 00 00
Fax: +46 8 750 60 30 

Intertek Finland
Tel: +358 5053 99762
E-post: info-finland@intertek.com

Interteks kontor i övriga världen 

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00