Återvunnen plast i förpackningar: Säker användning och internationella regelverk

Vi hjälper företag som använder återvunnen plast i sina produkter att säkerställa att produkterna är säkra att använda och lever upp till globala regler för material i kontakt med livsmedel.

Att minska mängden fast avfall som går till deponi är en viktig del i många företags hållbarhetsstrategi. Ett sätt att göra det är att öka andelen återvunnet plastmaterial i produkter och förpackningar.

Samtidigt måste produkter och förpackningar som innehåller återvunnen plast, till exempel för att förpacka livsmedel, läkemedel eller kosmetika, vara säkra att använda. Därför finns i de flesta länder strikta regelverk för den typen av förpackningar.

Föreskrifter och riktlinjer för produkter och förpackningar som tillverkas med hjälp av återvunnet plastmaterial skiljer sig mellan regioner eller länder runt om i världen. Dessutom förändras de ofta, vilket gör att det kan vara svårt att som tillverkare hålla sig uppdaterad med de senaste kraven.

Hur Intertek kan hjälpa till

Vi har ett globalt nätverk av experter på de olika kravbilderna kring produkter och förpackningar som innehåller återvunnen plast och är avsedda att användas i kontakt med livsmedel. Med vår långa erfarenhet och djupa kompetens stöttar vi tillverkare runt om i världen i arbetet med att minimera produktsäkerhetsrisker och effektivt få ut produkterna på önskade marknader.

Vi erbjuder bland annat:

  • Rådgivning, tester och myndighetsansökningar för återvunnet plastmaterial
    • FDA No-objection letters eller Pre-Notification Consultation för återvunnet material. 
    • EFSA-ansökan för processen för återvunnet material 
    • Analys och tester (t.ex. utmaningstester) för att fastställa återvinningsprocessens effektivitet när det gäller att avlägsna föroreningar från återvunnen plast.  
  • Råd och rekommendationer för att säkerställa en säker användning av återvunna material i material eller produkter som kommer i kontakt med livsmedel.
  • Rådgivning vid utveckling av processer för återvinning och kvalitetskontroll.

 

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Material i kontakt med livsmedel (FCM)