Internationell lagstiftning (utanför EU)

Andelen länder som inför lagstiftning för att reglera kemikalieområdet ökar stadigt. Idag finns krav på exempelvis kosmetiska produkter, kemikalier i varor och kemiska produkter på de flesta av våra viktiga exportmarknader.

Ska ert företag exportera utanför EU? Beroende på produkt, användningsområde och marknad finns ett antal regelverk kring kemikalier ni behöver känna till och leva upp till.

Vi kan bland annat stötta företag med 

Listan ovan är inte heltäckande. Kontakta våra kemirådgivare för att ta reda på vad som gäller just er produkt på era marknader.

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kemiska ämnen