Elektriska produkter (Kemikalier i varor)

Ett företag som tillverkar, importerar eller exporterar varor har ansvaret för att de uppfyller kemikaliereglerna på de marknader där de säljs. Intertek hjälper ert företag hantera det ansvaret.

De flesta stora marknader världen över har idag lagstiftning som reglerar och/eller begränsar användningen av kemiska ämnen i allt från leksaker till hemelektronik.

Våra erfarna konsulter hjälper företag med att bland annat utreda vilka regler som gäller för just deras produkter, sätta upp processer för regelefterlevnad, utvärdera leverantörer, testa kemikalieinnehåll och rapportera till myndigheter.  

Vi har ett globalt nätverk av kemirådgivare som kombinerar förståelse för kemi med kunskap om produktlagstiftning. Därför har vi djup förstahandskunskap om vad som gäller för just er produkt på de flesta marknader. 

Hur Intertek kan hjälpa till

 

 

  • Processer för chemical compliance (efterlevnad av nationell och internationell kemikalielagstiftning)
  • Riskbedömning kring ämnen, material och leverantörer
  • Utredning kring kemikaliekrav för specifika produkter och marknader

 

  • Analys för bland annat REACH, RoHS och California Proposition 65 och Food Contact Materials.
  • Utvärdering av prestanda och säkerhet
  • Toxikologiska utvärderingar

 

  • Rapportering enligt WEEE och regler för batterier och förpackningsmaterial
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00