Andrapartsrevision – hur lever ni upp till kemikalielagstiftningen?

Interteks kemikalierevisioner ger en tydlig analys av nuläget och en konkret åtgärdsplan.

Alla produkter som säljs inom EU måste följa aktuell kemikalielagstiftning. I de flesta fall finns förordningar och direktiv för olika produkter, i vissa fall ska tillverkare registrera eller notifiera sin produkt hos myndigheter. Som tillverkare är ni ansvariga för att er product inte är farlig för miljön eller människors hälsa. 

Intertek har lång erfarenhet av att hjälpa företag med kemikaliehantering. Som oberoende part kan vi utvärdera hur ni lever upp till den kemikalielagstiftning era produkter omfattas av. Med utgångspunkt i aktuell lagstiftning och branschpraxis erbjuder vi en oberoende revision av ert arbete med begränsade ämnen och andra kemikalier i er verksamhet. Efter revisionen får ni en rapport som både identifierar var bristerna finns och ger konkreta förslag till åtgärder. 

Revisionen skräddarsys för varje kunds behov, men innehåller normalt följande steg: 

  • Vi identifierar vilka lagstiftningar er produkt berörs av.
  • Vi går igenom era nuvarande rutiner för kemikaliehantering.
  • Vi reviderar hur ni hanterar begränsade ämnen/övriga kemikalier (analys av nuvarande processer för att identifiera brister i efterlevnaden och förbättringsområden)
  • Revisionsrapporten innehåller en detaljerad åtgärdsplan. 

 

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kemiska ämnen