EU:s kosmetika-förordning (EG nr 1223/2009)

Kosmetikaförordningen (EG) nr 1223/2009 gäller för alla kosmetiska och hygieniska produkter, både de som tillverkas i EU och de som importeras till EU.

EU:s kosmetikaförordning reglerar kemiska ämnen i kosmetika (omfattar tvål, schampo, hudkräm, smink, hårfärgprodukter, deodorant m.m.), och vilka ämnen som är förbjudna, begränsade eller tillåtna i kosmetika. 

De viktigaste kraven

Kosmetiska produkter ska:

 • ha genomgått säkerhetsbedömning som tar hänsyn till både de ingående ämnena och graden av exponering. 
 • vara märkta med en innehållsförteckning som redovisar samtliga ingående ämnen. 
 • registreras av särskilt utsedd "behörig person".

Hur Intertek kan hjälpa till:

Interteks konsulter har lång erfarenhet inom regelverk för och hantering av kosmetiska produkter och uppfyller de krav som ställs på behörig person i EU:s kosmetikaförordning. Exempel på vad vi kan hjälpa till med är:
 • GMP-certifiering
 • Tester
 • Hälso- och miljöbedömning av ingredienser och säkerhetsbedömningar för kosmetiska produkter  
 • Rådgivning kring regelverk och compliance
 • Rådgivning kring produktpåståenden
 • Produktmärkning
 • Produktanmälan till EU-kommissionens elektroniska kosmetikaregister CPNP.
 

   
   
  + 46 8 750 00 00
  SE:
  + 46 8 750 00 00