Globala regelverk kring kontaktmaterial (FCM)

Intertek stöttar tillverkare och distributörer av kontaktmaterial (FCM) med kompetens kring lagstiftning och regelverk runt om i världen.

Kontaktmaterial, dvs material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel, omfattas av komplex lagstiftning på de flesta av världens marknader. Det gör att det ofta kan vara svårt avgöra exakt vilka regler som gäller för en viss produkt och hur man ska gå tillväga för att visa överensstämmelse.

Intertek har mångårig erfarenhet av att hjälpa kunder att ta reda på vilka krav som gäller för just deras produkter och hur de ska göra för att visa att de lever upp till dem. Som experter på global compliance för kontaktmaterial stöttar vi våra kunder med både tolkning av lagstiftningen och utformning av skräddarsydda testprogram (migrationstester, beräkningar av värsta tänkbara utfall, modellering, screening, NIAS-scanning och/eller toxikologiska riskbedömningar) för att visa att deras material och produkter är säkra och uppfyller gällande bestämmelser.

Rådgivning, analys och tester

Vi erbjuder bland annat: 

 • Rådgivning om de regulatoriska krav som ställs på era material och produkter på olika marknader
 • Analys av den detaljerade sammansättningen av material och ämnen som används i tillverkningsprocessen för ert kontaktmaterial eller er produkt som underlag för er compliance-strategi.
 • Utformning och optimering av lämpliga testprotokoll för att utvärdera hur väl materialet eller produkten lever upp till applicerbara krav.
 • Vägledning kring eventuella hinder på vägen till överenstämmelse (t.ex. positivlistor, begränsningar i användning och andra krav).
 • Utbildning
 • Utvärdering av tillverkningsprocesser mot applicerbara regler för god tillverkningssed (GMP).

Vi erbjuder rådgivning kring följande regelverk:

 • EU-förordningar
  • EU:s ramförordning (EG) 1935/2004
  • Förordning (EU) 10/2011 om plaster i kontakt med livsmedel
  • Aktiva och intelligenta förpackningsmaterial (EG) 450/2009   
 • FDA:s förordningar
 • Kinas regelverk
 • Japans regelverk
 • Andra globala regelverk (Kanada, Latinamerika, Mercosur, Sydkorea, Israel, Indien och Sydostasien).

Ansökningar och notifieringar

Vi erbjuder kompetens kring notifiering och ansökning till myndigheter i bland annat EU (EFSA), USA (FDA), Japan (JHOSPA), Sydamerika (MERCOSUR), Kina, Kanada, Australien, Schweiz, Filippinerna och Sydkorea.

Bland annat kan vi erbjuda: 

 • Framtagning av testprotokoll för migrationstester
 • Profilering av orenheter
 • Identifiering av komplexa formuleringar
 • Säkerhetsriskbedömningar till notifieringsdossier för kontaktmaterial
 • Framtagning av lösningar för toxicitetstestning för relevanta marknader
 • Yttranden om status för överensstämmelse, inklusive analys och utvärdering av nya formuleringar.
 • Placering och övervakning av toxikologiska studier som stödjer ansökan.

 

   

   

   
  + 46 8 750 00 00
  SE:
  + 46 8 750 00 00
   

  Material i kontakt med livsmedel (FCM)