Webinar-serie - Helhetsperspektiv på hållbarhet

Vi på Intertek brinner för att hjälpa företag och organisationer att förstå var hållbarhet är, varför det är viktigt och hur de effektivt får hållbarhet att genomsyra alla delar av verksamheten. För den som vill kick-starta sin organisations hållbarhetsresa eller bara förkovra sig i ämnet har vi tagit fram en serie kostnadsfria webinars.

 

Program för hela serien

30 januari 2024, 14:00: Hållbarhet – översikt och introduktion
I det första webinaret i serien går vi igenom vad hållbarhet är och dess tre dimensioner. Våra specialister tar bland annat upp olika verktyg och hur man kan arbeta med dem.

Ladda ned webinaret

 

27 februari, 14:00: Klimatpåverkan enligt GHG-protokollet

Vi går igenom vad skillnaden är mellan koldioxidneutralitet och nettoutsläpp på noll, samt hur man kan nå dit. Dessutom tar vi upp hur man beräknar sin klimatpåverkan enligt GHG-protokollet och vad man ska tänka på när man gör det.

Ladda ned webinaret

 

26 mars, 14:00: Livscykelanalys (LCA) och miljömärkningar

I det här webinaret får du lära dig mer om Livcykelanalys (LCA) och hur en sådan tas fram. Våra specialister går igenom hur man gör en livscykelanalys, hur man kan använda den och hur beslutsfattare kan använda sig av resultatet.

Ladda ned webinaret

 

23 april, 14:00: Verifiering av återvunnet material och andra miljöargument
Många företag använder miljöargument i sin kommunikation, exempelvis för att beskriva hur deras produkter och tjänster tillverkas, förpackas, distribueras, används, konsumeras och/eller kasseras. Men innan du kan använda miljöargument i kommunikationen kring dina produkter måste du först förstå regelverket och vilka risker de företag som använder miljöargument utsätter sig för. I det här webinaret delar våra specialister med sig av insikter om hur man kan validera miljöpåståenden för marknadsföringssyfte och hur hållbarhet kan integreras i hela produktutvecklingsprocessen.

Anmäl dig här  

 

+ 46 8 750 00 00