Certifiering enligt ISO 14001 strategiskt viktig för affären

Hos familjeföretaget Arvid Nordquist har miljöfrågorna legat högt på dagordningen länge. När företaget sedan en tid tillbaka valt att tydligt berätta om sitt hållbarhetsarbete är ISO 14 001-certifieringen ett viktigt kvitto på att det finns en långsiktig verkstad bakom snacket.

Luften kring Arvid Nordquists huvudkontor i Solna utanför Stockholm är mättad med doften av kaffe från rosteriet vägg i vägg. Familjeföretaget är kanske mest känt just för kaffet, men företaget har under hela sin 130-åriga historia haft ytterligare två ben att stå på – agenturer för ett antal livsmedels- och vinproducenter.

Ur ett hållbarhetsperspektiv har Arvid Nordquists verksamhet sina alldeles egna utmaningar. Kaffeodling är en utmaning både ur ett miljö- och arbetsvillkorsperspektiv och import och distribution av viner och färdiga matvaror ställer höga krav på leverantörskontroll och genomtänkta transportlösningar.

Långvarigt miljöarbete

Arvid Nordquist har varit certifierade enligt ISO 14001 sedan 2003, som det första företaget i sin bransch i Sverige. Men företagets miljöarbete går längre tillbaka än så.

– Redan på 1988 införde vi katalytisk rökgasrening i vårt rosteri och 1994 var vi först av de svenska kafferosterierna att ta bort aluminium i förpackningen, säger Erica Bertilsson, marknadschef för kaffe på Arvid Nordquist. Under 2000-talet har vi bytt till miljöel och jobbat mycket med miljöpåverkan från transporter. Vi har bland annat gått över från de traditionella kaffesäckarna i jute till att transportera kaffet i bulk i stora säckar, och till miljödiesel och biogas som drivmedel.

Samtidigt är den stora boven i kaffedramat odlingen av bönorna, som för ett relativt litet svenskt rosteri är svårare att göra något åt.

– Inom det området gör vi vad vi kan genom att kraftigt öka vår andel av Fairtrade-, UTZ- och Rainforest Alliance-certifierat och ekologiskt kaffe, säger Erica Bertilsson.

Trots att mycket av fokus i miljöarbetet legat på kaffet där Arvid Nordquists kontroll över värdekedjan är större, har man inte glömt bort miljön i resten av verksamheten.

– Även inom både livsmedels- och vindelarna har vi jobbat mycket med transporterna, säger Peter Dannqvist, hållbarhetschef på företaget. Vi ställer också krav på de företag vi samarbetar med att de har ett systematiskt arbete med miljö- och andra CSR-frågor. Vi jobbar aktivt med att minska vår miljöpåverkan på alla områden och klimatkompenserar för den delen som är kvar.

Konkret affärsnytta

Det långvariga systematiska miljöarbetet och inte minst certifieringen har också gett frukt i form av konkret affärsnytta.

ISO 14001-certifieringen ger miljöarbetet en tydlig struktur och förankrar miljöfrågan på ledningsnivå, menar Peter Dannqvist. Den gör också att miljön kommer upp på dagordningen med jämna mellanrum.

– Ständig förbättring är ett krav när man är miljöcertifierad. Vår certifiering sätter press på oss att fortsätta arbeta systematiskt med förbättringar, och det är bra, säger han. Med de externa revisionerna får vi dessutom årligen förslag på förbättringar och tips från Interteks revisor, som delar med sig av sin djupa kunskap och erfarenhet av miljöfrågor inom livsmedelsbranschen. 

Erica Bertilsson tillägger:

– När vi beslutade oss för att klimatkompensera och dessutom kommunicera kring det och vårt övriga miljöarbete kunde vi luta oss mot vår certifierade långsiktiga miljöarbete. Att vi är certifierade och har varit det så länge är viktigt för trovärdigheten. Dessutom är certifieringen ett globalt språk som fungerar som en inträdesbiljett till många affärer, både i Sverige och internationellt.

Kort om Arvid Nordquist

  • Familjeföretag i tredje generationen (etablerades 1884)
  • Verksamhet: Kaffeproducent och agenturer för vin och livsmedel
  • 170 anställda, huvudkontor och kafferosteri i Solna utanför Stockholm
  • Omsättning: 1,6 miljarder
Detta gör Intertek för Arvid Nordquist
  • Certifiering enligt ISO 14001 (miljö) för hela företaget
  • Certifiering enligt ISO 22000 (livsmedelssäkerhet) för kaffeproduktionen 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kundcase