White paper: GUIDE TO MEDICAL DEVICE CERTIFICATION IN BRAZIL

Medicintekniska produkter som sätts på marknaden i Brasilien regleras av ANVISA, som tillsammans med INMETRO ger ut standarder och riktlinjer för compliance för medicintekniska produkter.

I detta white paper beskriver vi processen för certifiering av medicintekniska produkter i Brasilien enligt Ordinance 38/2020, en standard som omfattar säkerhet och prestanda för elektriska medicintekniska produkter.