White paper: Requirements for regulated medical devices in Japan

Försäljningen av medicintekniska produkter i Japan regleras av "the Pharmaceutical and Medical Device Act (PMD Act)." Detta white paper ger en översikt över denna lagstiftning och processen för marknadstillträde för medicintekniska produkter på den japanska marknaden. 

Fyll i formuläret nedan för att ladda ned vårt white paper.