Klagomålshantering

Processer för hantering av klagomål hos Interteks tre bolag i Sverige.

INTERTEK SEMKO AB

Process för hantering av klagomål (svenska)

Complaints handling process (English)

 

INTERTEK CERTIFICATION AB

Generell process för hantering av klagomål

Process för hantering av klagomål för våra skogsrelaterade certifieringsprogram

 

INTERTEK SCANBI DIAGNOSTICS AB

Process för hantering av klagomål

 

INTERTEK MEDICAL NOTIFIED BODY 

Process för hantering av klagomål