Klagomålshantering

Processer för hantering av klagomål hos Interteks tre bolag i Sverige.

INTERTEK SEMKO AB

Process för hantering av klagomål (svenska)

Complaints handling process (English)


INTERTEK CERTIFICATION AB

Process för hantering av klagomål

 

INTERTEK SCANBI DIAGNOSTICS AB

Process för hantering av klagomål